Sjukdomsnyckel för sockerbetor| Syngenta

You are here

Sjukdomsnyckel för sockerbetor

Vi har beskrivit de viktigaste sjukdomarna som kan drabba sockerbetor i odling och under lagring

När sjukdomssymptom visar sig på betan eller på den lagrade roten, är det dock inte alltid så lätt att veta vilken sjukdom det handlar om. Som en hjälp har vi sammanställt de olika sjukdomssymptom som kan visa sig under uppkomst, själva odlingssäsongen och under lagringen. Det krävs dock en laboratorieanalys för att ställa en säker diagnos.

Mer information och råd kan fås genom att klicka på varje specifik sjukdom. 

 StadieBladsymtomRotsymtom Sjukdom 
Uppkomst   
  Svarta rötter. Angrepp främst före uppkomst. Nyckel Pythium
Pythium
 Ibland svart  uppå bladen. Angripna plantor bryts lätt vid vind. Angrepp främst efter uppkomst. Svart rot. Nyckel Aphanomyces
Aphanomyces
  Torra och bruna rötter. Angrepp före och efter uppkomst.Nyckel Rhizoctonia1
Rhizoctonia
 Svart på stjälken, ibland vissna blad. Ibland svart rot med början uppifrån. Nyckel Fusarium1
Fusarium
Odlingssäsong    
 Bruna oregelbundna bladfläckar. IngaNyckel Ramularia
Ramularia
 Runda bladfläckar, ofta med en röd ring runt fläcken. IngaNyckel Cercospora
Cercospora
 Mjölaktigt puder på bladen. IngaNyckel Mjöldagg
Mjöldagg
 Först små, gul-orange och senare bruna kratrar med orange-bruna sporer på bladen.IngaNyckel Rost
Rost
 Svarta fläckar främst i kanterna på bladen.IngaNyckel Alternaria
Alternaria
 Först lusangrepp därefter gula blad ofta med svarta kanter. Bladen är spröda och ”knäckiga” när man bryter dem.IngaNyckel Virus-gulsot
Virus gulsot
 Bladen kan vissna och bli gula,  ofta symptom på ena halvan av bladet.Bruna kärlsträngar. Vissa arter kan ge en mörk röta på utsidan av rottippen.Nyckel Fusarium2
Fusarium
 Blasten kan bli  gulaktig. Förkrympta plantor. Skäggiga rötter, vid genomskärning av roten är ledningsvävnaden brunfärgad.Nyckel Rhizomania
Rhizomania
 Blasten oftast starkt påverkad, svartfärgning.Röta ofta i nacken med svart ut på bladskaften. Kan också börja som svarta fläckar på rötterna.Nyckel Rhizoctonia2
Rhizoctonia
 Blasten kan bli gulaktig.Små och tillbakasatta plantor, skäggiga rötter.  Efter midsommar kan cystor upptäckas i lupp på smårötterna.Nyckel Betcystnematod
Betcystnematod
 Oftast ingen påverkan.Starkt deformerade rötter, ofta med röta. Nyckel Aphanomyces2
Aphanomyces
Lagring    
  Rosa eller lila svampmycel utanpå roten. Blöt röta inuti roten.Nyckel Fusarium3
Fusarium
  Svart utanpå roten tydligt avgränsad röta.Nyckel Rhizoctonia3
Rhizoctonia
  Brunaktig torr röta i roten.Nyckel Aphanomyces3
Aphanomyces