You are here

Sjukdomsnyckel för sockerbetor

Vi har beskrivit de viktigaste sjukdomarna som kan drabba sockerbetor i odling och under lagring

När sjukdomssymptom visar sig på betan eller på den lagrade roten, är det dock inte alltid så lätt att veta vilken sjukdom det handlar om. Som en hjälp har vi sammanställt de olika sjukdomssymptom som kan visa sig under uppkomst, själva odlingssäsongen och under lagringen. Det krävs dock en laboratorieanalys för att ställa en säker diagnos.

Mer information och råd kan fås genom att klicka på varje specifik sjukdom. 

 Stadie Bladsymtom Rotsymtom  Sjukdom 
Uppkomst      
    Svarta rötter. Angrepp främst före uppkomst.  Nyckel Pythium
Pythium
  Ibland svart  uppå bladen.  Angripna plantor bryts lätt vid vind. Angrepp främst efter uppkomst. Svart rot.  Nyckel Aphanomyces
Aphanomyces
    Torra och bruna rötter. Angrepp före och efter uppkomst. Nyckel Rhizoctonia1
Rhizoctonia
  Svart på stjälken, ibland vissna blad.  Ibland svart rot med början uppifrån.  Nyckel Fusarium1
Fusarium
Odlingssäsong       
  Bruna oregelbundna bladfläckar.  Inga Nyckel Ramularia
Ramularia
  Runda bladfläckar, ofta med en röd ring runt fläcken.  Inga Nyckel Cercospora
Cercospora
  Mjölaktigt puder på bladen.  Inga Nyckel Mjöldagg
Mjöldagg
  Först små, gul-orange och senare bruna kratrar med orange-bruna sporer på bladen. Inga Nyckel Rost
Rost
  Svarta fläckar främst i kanterna på bladen. Inga Nyckel Alternaria
Alternaria
  Först lusangrepp därefter gula blad ofta med svarta kanter. Bladen är spröda och ”knäckiga” när man bryter dem. Inga Nyckel Virus-gulsot
Virus gulsot
  Bladen kan vissna och bli gula,  ofta symptom på ena halvan av bladet. Bruna kärlsträngar. Vissa arter kan ge en mörk röta på utsidan av rottippen. Nyckel Fusarium2
Fusarium
  Blasten kan bli  gulaktig. Förkrympta plantor.  Skäggiga rötter, vid genomskärning av roten är ledningsvävnaden brunfärgad. Nyckel Rhizomania
Rhizomania
  Blasten oftast starkt påverkad, svartfärgning. Röta ofta i nacken med svart ut på bladskaften. Kan också börja som svarta fläckar på rötterna. Nyckel Rhizoctonia2
Rhizoctonia
  Blasten kan bli gulaktig. Små och tillbakasatta plantor, skäggiga rötter.  Efter midsommar kan cystor upptäckas i lupp på smårötterna. Nyckel  Betcystnematod
Betcystnematod
  Oftast ingen påverkan. Starkt deformerade rötter, ofta med röta.  Nyckel Aphanomyces2
Aphanomyces
Lagring       
    Rosa eller lila svampmycel utanpå roten. Blöt röta inuti roten. Nyckel Fusarium3
Fusarium
    Svart utanpå roten tydligt avgränsad röta. Nyckel Rhizoctonia3
Rhizoctonia
    Brunaktig torr röta i roten. Nyckel Aphanomyces3
Aphanomyces