You are here

Sockerbetsfrö

Syngenta Seeds


i Landskrona är Syngentas globala centrum för sockerbetsförädling och forskning. Med vår specialkunskap om sockerbetan och sockerbetsfröet, har vi glädjen att på de följande sidorna informera om vår verksamhet.

Vi berättar om arbetet som ligger bakom sockerbetsfröet. Det är en lång process innan förädlingen leder till en ny, ännu bättre sort. När sorten väl är godkänd för odling, så skall det finnas frö tillgängligt. Även fröodlingen kräver noggrann planering och tar sin tid, varför frömängden för nya sorter brukar vara begränsad det första året. Se vårt sortutbud för svensk sockerbetsodling.

1.69 mb

Våra växtpatologer, som arbetar med alla sockerbetssjukdomar som uppträder runt om i världen, har ställt samman en sjukdomsnyckel för svenska förhållanden. Den omfattar sjukdomar som kan uppträda från uppkomst till lagring. Med hjälp av symptom som visar sig på bladen eller på roten, kan sjukdomen identifieras. Sjukdomarna finns även i alfabetisk ordning.Välkommen att ta del av vår information! 

Har du frågor, får du gärna kontakta oss!

 

Video från Landskrona om Sveriges mest populära sockerbetor

Under pressträff i Landskrona berättade experter från Syngenta om det stora arbete som ligger bakom en ny sockerbetssort. 

Lantbrukarens önskemål, sjukdomar och marknadsförutsättningar är bara några av de områden som har stor inverkan på förhandlingsverksamheten i Landskrona, där man också forskar för hela världen. 

SY Muse, som idag är Sveriges mest populära sockerbetssort, och odlas på 35 % av arealen, är ett bra exempel där sortens stabilitet, höga sockerskörd och tolerans mot Aphanomyces är egenskaper som är resultat av en framgångsrik förädling.

Video-tjänsten ATL Play gjorde ett kort reportage från presentationen som kan ses här.

http://atlplay.nu/video/har-finns-framtidens-sockerbetor/