You are here

Share page with AddThis

Sprutteknik med jordherbicider

På rätt plats!

Med rätt sprutteknik optimeras behandlingen eftersom du ser till att produkten hamnar där den ska vara.  

Vid användning av jordherbicider med prosulfokarb (som till exempel Boxer) är det extra viktigt att använda rätt sprutteknik för att förhindra vindavdrift och avdunstning.  

Sprutteknik är inget komplicerat utan snarare några avstämningar du bör göra innan du behandlar. 

Tänk på det här innan du sprutar

Anpassa bomhöjd så att produkten hamnar där den ska

Anpassa bomhöjd så att produkten hamnar där den ska

Med hög framkörningshastighet ökar också risken  för stora bomrörelser och därmed mer avdrift. Använd aldrig en bomhöjd högre än 50 cm över grödan.
En korrekt justerad och underhållen sprutbom minskar bomrörelserna och produkten hamnar på rätt plats. 
Hög hastighet gör att turbulens avdrift uppstår, håll hastigheten under 8 km / h, och en ännu lägre hastighet i närheten av fälkanten för att få lägre tryck och därmed större droppar som inte driftar iväg. 

Använd munstycken som ger grov duschkvalitet

Använd munstycken som ger grov duschkvalitet

Grov duschkvalitet är viktigt för att minimera avdrift.  Använd därför munstycken som ger grov duschkvalitet vid sprutning med jordherbiciderna. 

Använd kompakta injektormunstycken eller vanliga  injektormunstycken som ger en grov duschkvalitet.

Kolla vind och temperatur

Kolla vind och temperatur

Undvik temperaturer över 15 °C och använd “Hjälpredan”. 

Kör tidigt på morgonen eller på kvällen när luftfuktigheten är hög.

Spruta vid lugnt väder, inte över 4 m/s och var uppmärksam på vindriktningen.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och därmed ge den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.