You are here

Share page with AddThis

SY Carlo

- en stark och stabil hybrid

Utöver sin höga skördepotential har SY Carlo flera andra bra odlingsegenskaper som gör att sorten passar mycket bra i hela det svenska odlingsområdet.

SY Carlo uppfattas av lantbrukare som både lättodlad och odlingssäker. Kombinationen av avkastning, odlingsegenskaper och odlingssäkerhet lägger grunden till en god odlingsekonomi.

• Mycket hög fröavkastning ochråfettskörd
• God övervintringsförmåga
• Medelhög oljehalt
• God Verticillium-tolerans
• Mycket hög nettointäkt

SorterFröskörd omr. A+B (kg7ha)Fröskörd omr. D+E (kg7ha)Intäkt område A-E (kr/ha)Övervintring* område D+E (Rel)
SY Carlo5240492019.317 kr.100
Avatar4930467018.512 kr.100
Compass4900466018.577 kr.102
Mascara5140496019.149 kr.100
Mercedes5040497019.166 kr.101
Pr44D064580463017.313 kr.102

*Resultat från svenska fältförsök 2012-2016. *Med övervintring menas antal plantor på våren.
Källa: Seriesammanställning höstraps 2012-2016. Intäkten är beräknad för ett oljehaltskorrigerat rapspris med grundpris 3,50 kr/kg.

SY Carlo har varit en särskilt lyckad sort sedan den introducerades för några år sedan. Vi upplever en mycket hög kundnöjdhet tack vare dess stabilitet och höga avkastning. Om du inte själv odlat sorten är det stor chans att din granne har gjort det med tanke på att vart åttonde rapsfält är sått med SY Carlo i år.

Oskar Björling, Syngenta

SY Carlo – bevisad motståndskraft mot kransmögel borgar för en hög och stabil skörd i varje fält

Kransmögel orsakas av Verticillium longisporium och är en allvarlig sjukdom i raps. Kransmögel är kraftigt skördesänkande. Dessutom försämras kvaliteten då frön från en infekterad planta blir små, har låg tusen-kornvikt och låg oljehalt. Förekomsten av kransmögel är högst i Skåne och i Västsverige men kransmögel förekommer över hela det svenska odlingsområdet.

På Syngenta testar vi årligen cirka 450 sorter ur våra förädlingsprogram för deras motståndskraft mot kransmögel. Eftersom kransmögel är en vanlig sjukdom i Sverige genomförs testerna utanför Svalöv. Försöken har visat att SY Carlo angrips av kransmögel i mindre utsträckning än många andra sorter. En god motståndskraft mot kransmögel innebär att SY Carlo kan leverera en hög och stabil skörd i varje fält, även om det finns sporer av kransmögel i marken. Kanske är det en viktig orsak till varför så många Svenska rapsodlare är nöjda med SY Carlo och väljer att odla sorten år efter år.

Verticillium-försöket i Svalöv från 2015 visar att SY Carlo är en sort som inte angrips så hårt av Verticillium som många andra sorter. I figuren nedan jämför vi SY Carlo med en resistent sort som heter Cult och en mottaglig sort som heter Falcon. En bra motståndskraft mot verticillium borgar för en hög och säker skörd och en fin frökvalitet.

Sy Carlo Verticilliumangrepp
Safe Harvest Logo

SY Alister

Klumprotresistent hybrid med hög avkastningsförmåga

Safe Harvest Logo

Mascara

Robust i hela odlingsområdet

Safe Harvest Logo

NK Festivo

Nummer ett i hela odlingsområdet

Bli rapsmästare med SY Carlo

Raps

Rapsförädling i världsklass