You are here

Share page with AddThis

TamTam - vårkorn

Ett av Sveriges mest populära foderkorn

TamTam är ett av Sveriges mest populära foderkorn. Välj TamTam om du vill ha:

  • Ett välbeprövat foderkorn med riktigt hög och stabil avkastning
  • En sort med mycket god anpassningsförmåga till varierande jordarter och klimatförhållanden
  • God resistens mot mjöldagg och nematoder

TamTam odlas med stor framgång över hela Sverige. TamTam har ett lite längre strå och god stråstyrka. Utmärkande för sorten är dess stabila och höga avkastningsnivå under varierande klimatförhållanden och på varierande jordarter.

Läs mer om försöksresultat och odlingsegenskaper i  TamTam produktspecifikation. 

Korn