You are here

Share page with AddThis

Trooper - bättre kvalitet, mindre stress

Trooper är en högavkastande Hyvido-sort med en stark sjukdomsprofil. 

Sorten etablerar sig snabbt, har en bra förmåga att bestocka sig och ger ett högt antal kärnor per ax.

Trooper har bra kärnkvalitet till foder

Trooper besitter alla de egenskaper som utmärker hybridhöstkorn. Stort rotsystem och därigenom en hög avkastningspotential. 

• God rymdvikt som motsvarar den hos 2-radiga sorter
• Särskilt djupgående rotsystem ger stor avkastningspotential

● Var uppmärksam på mjöldagg och bladfläcksjuka. 

Trooper har ett brett såfönster och passar även för tidig sådd. 

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led, 2015 och 2016 - kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

Område A-B

Område D-F

Område A-F

Merskörd för svampbehandl, kg/ha

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015-2016

Trooper

113

101

102

112

108

105

+685

Apropos (mätare)

100

100

100

100

100

100

+825

 

Mottaglighet för sjukdomar

 

Mjöldagg

Bladfläcksjuka

Sköldfläcksjuka

Kornrost

Trooper

Medel

Medel

Låg

Låg

 

Strålängd

Stråstyrka

Kärnor per ax

Bestockningsförmåga

Mognad

Vinterhärdighet

Rymdvikt

Trooper

Lång till medellång

Medel

Högt

Mycket kraftigt

Medeltidig

Medel

Medel – hög

Bazooka banner

Bazooka - NYHET

Kärnkvalitet i topp ger högt fodervärde

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Hyvido Wootan

Wootan

En stabil sort med stor avkastningspotential