You are here

Trooper - kort info

Trooper besitter alla de egenskaper som utmärker hybridhöstkorn. Stort rotsystem och således en hög avkastningspotential. 

• God rymdvikt som motsvarar den hos 2-radiga sorter
• Särskilt djupgående rotsystem ger stor avkastningsspotential