Sorterna i Hyvido-familjen har stabil avkastning år efter år och även säsongen 2021, avkastade hybriderna i topp bland marknadsförda sorter. Stabilitet i avkastningen och säkerhet i odlingen är alltid de mest efterfrågade egenskaperna.

Hybridsorterna SY Galileoo, SY Kingsbarn, Jettoo och Toreroo ligger i topp, såväl med, som utan, svampbehandling då marknadsförda sorter jämförs.

Hela Sverige, 2021, svampbehandlade marknadsförda sorter höstkorn

Hela Sverige, 2021, svampbehandlade marknadsförda sorter höstkorn

Kärnskörd 2017-2021

Sammanställningarna nedan bygger på samtliga svenska sortförsök i höstkorn under åren 2017-2021. Sorterna i diagrammet är de som 2021 marknadsförs på distributörernas hemsidor.

De tre hybridsorterna från Syngenta, SY GalileooToreroo och Jettoo, ligger samtliga på en mycket hög avkastningsnivå. Sortförsök höstkorn - försöksseriesammanställning SLU 2017 - 2021, (endast marknadsförda sorter 2021 enl. distributörernas hemsidor).

Hela Sverige, 2017 - 2021, svampbehandlade marknadsförda sorter höstkorn

Hela Sverige, 2017 - 2021, svampbeh. markn. sorter höstkorn

Hyvido hybrider i topp år efter år

Hyvido hybridhöstkorn har nu marknadsförts i Sverige i 8 år. Med utgångspunkt i de officiella sortförsöken syns ett tydligt mönster där hybridhöstkornet avkastat i topp i jämförelse med både de 2-radiga linjesorterna och de 6-radiga linjesorterna varje år. 

Grafiken nedan är en sammanställning av alla försök resp. år, där alla sorter av samma sorttyp lagts samman.

Marknadssorter 2016-2021, Kärnavkastning per sorttyp (rel.tal), svampbehandlade led

Marknadssorter 2016-2021, Kärnavkastning per sorttyp (rel.tal), svampbehandlade led

God övervintringsförmåga

Vintern 2020-2021 utsatte höstkornet för en del prövningar och hybridsorterna visade då sin förmåga till övervintring bl.a. i form av dessa siffror från sortförsöken (källa: SLU, Seriesammanställning höstkorn 2021);

Planttäthet efter vintern (rel.tal)

Planttäthet efter vintern (rel.tal)
Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Tillväxtreglering med Moddus ger stråstyrka

Tillväxtreglering

Läs mer om tillväxtreglering och vår portfolio här

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi