Toreroo - Variety Höstkorn | Syngenta
Share page with AddThis

You are here

Hyvido Höstkorn Toreroo logobanner

Toreroo

Last updated:
27.04.2020
Utsäde: 

Höstkorn

Typ av sort: 
Hyvido hybridhostkorn
Användning: 
Foder

Skörd regionala försök

2017:108

Merskörd mot svampbehandlat

Låg (7)

Risk för liggsäd

Medel (5)

Risk för stråknäckning

Låg (7)

Cold

Medel (5)

Höjd

Hög (3)

Bestockning

Hög (7)

Mogningstidspunkt

Tidigt till medel (6)

V

Medel till hög (6)

Proteininnehåll

Hög (7)

Calibration

Stor (7)

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Swedish Agro