Dragoon - Variety Vårkorn | Syngenta

You are here

Dragoon vårkorn ifrån Syngenta

Dragoon

Senast uppdaterad:
08.09.2021
Gröda: 

Vårkorn

Användning: 
Foder

Dragoon är ett foderkorn som under de senaste åren visat mycket stabil och hög avkastning – under 2020 högst av marknadens samtliga sorter! Sorten är sund och frisk vilket bevisas av att merskörden för svampbehandling är mindre än för många andra foderkornsorter. Resistens mot nematoder (ras 1 & 2) och mjöldagg gör sorten lämplig på alla jordtyper.

Strået är kort och starkt vilket är en säkerhet då skördeperioden blir utdragen.

Skörd i officiella försök, Genomsnitt 2016-2020, behandlat, rel.tal.

Sverige = 102 , A-B omr. = 100 ,  D-F omr. = 103

Merskörd för svampbehandling

Låg till medel

Risk för liggsäd

Låg

Strålängd

Låg

Mognadstidpunkt

Medel

Rymdvikt

Låg till medel

Tusenkornvikt

Medel

Proteininnehåll

Medel

Stärkelsehalt

Medel

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Lantmännen