Laureate - Variety Vårkorn | Syngenta

You are here

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Laureate

Senast uppdaterad:
08.09.2021
Gröda: 

Vårkorn

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta
Ursprung: 
Sanette X Concerto
Användning: 
Malt, destillering och foder

Laureate är en ny maltkornssort som passar för ölbryggning, whiskyproduktion (genom maltdestillering) men även som foderkorn. Detta tack vare sin höga kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

 

Danish Preferred (Danmark) 

Godkänt 2018

MBC (England)

Godkänt 2017 malt och destillering 

CBMO (Frankrike)

Godkänt 2018

Spanien 

 Godkänt 2019

Ladda ner Laureate produktblad

Skörd i officiella försök, Genomsnitt 2016-2020, behandlat, rel.tal.

Sverige = 101, A+B omr. =101, D-F omr. =101

Merskörd för svampbehandling

Låg till medel

Risk för liggsäd

Medel

Strålängd

Låg til medel

Mognadstidpunkt

Medel-sen

Sortering

Hög till mycket hög

Rymdvikt

Låg till medel

Groning

Hög

Viskositet

Mycket låg

Malt extrakt

Mycket hög

Proteininnehåll

Låg till medel

Mottaglighet för sjukdomar