Laureate

Gröda:
Vårkorn
Ursprung:
Sanette X Concerto
Användning:
Malt, destillering och foder