Laureate - Variety Vårkorn | Syngenta
Share page with AddThis

You are here

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Laureate

Senast uppdaterad:
30.04.2020
Utsäde: 

Vårkorn

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta
Family: 
Sanette X Concerto
Användning: 
Malt, destillering och foder

Laureate är en ny maltkornssort som passar för ölbryggning, whiskyproduktion (genom maltdestillering) men även som foderkorn. Detta tack vare sin höga kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

 

Danish Preferred (Danmark) 

Godkänt 2018

IBD (England)

Godkänt 2017 malt och destillering 

CBMO (Frankrike)

Godkänt 2018

Berliner Program (Tyskland)

Inte godkänt

Skörd regionala försök

A+B omr. =105, D+E omr. =102

Merskörd mot svampbehandlat

Medel (5)

Risk för liggsäd

Medel (5)

Risk för stråknäckning

Medel till hög (4)

Höjd

Låg till medel (6)

Spiring

Hög (7)

Viskositet

Mycket låg (1)

Maltextrakt

Mycket hög (9)

V

Låg till medel (4)

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Lantmännen