Scholar - Variety Vårkorn | Syngenta

You are here

Scholar vårkorn ifrån Syngenta logo banner

Scholar

Senast uppdaterad:
08.09.2021
Gröda: 

Vårkorn

Ursprung: 
Sumit X SJ 056065
Användning: 
Foder

Skörd i officiella försök, Genomsnitt 2015-2019, behandlat, rel.tal.

Sverige = 101 , A-B omr. = 101 ,  D-F omr. = 102

Risk for liggsåd

Låg

Risk for stråknäckning

Låg

Strålängd

Låg

Mognadstidpunkt

Medel

Rymdvikt

Hög

Tusenkornvikt

Låg

Proteininnehåll

Låg till medel

Stärkelsehalt

Medel

Mottaglighet för sjukdomar

Distributör

Scandinavian Seed