Växtreglering - praktisk vägledning | Syngenta

You are here

Växtreglering - praktisk vägledning

Effekten av växtregleringsprodukter, så som Moddus, uppträder på den del av grödan som är i aktiv tillväxt vid behandlingstillfället. 

Därför uppnås olika effekter beroende på i vilket tillväxtstadie plantan är vid behandlingen.

I vår vägledning förklarar vi: 

•    Hur liggsäd uppstår
•    Vad som är skillnaden mellan strå-liggsäd och rot-liggsäd 
•    Vilka miljö- och odlingsfaktorer som påverkar behovet för växtreglering 
•    Hur man kan tänka för att undvika liggsäd och optimera skörden
•    Praktisk vägledning till när och hur växtreglering kan utföras

Klicka här för att ladda ner vår guide!

Moddus Start

Moddus Start & Moddus M

Växtreglering hjälper dig att fånga potentialen

Moddus Start

Läs mer produktspecifikationer på produktsidan for Moddus Start

Moddus M

Läs mer produktspecifikationer på produktsidan for Moddus M