Betningsmedel | Syngenta

You are here

Betningsmedel

Betning av utsädet skapar goda förutsättningar för grödan att etablera sig utan att begränsas av sjukdomar på själva fröet eller i den omgivande jorden. Etableringen är grunden för ett lyckat resultat. I etableringsfasen riskerar grödan att begränsas av jordburna sjukdomar, insekter eller utsädesburna sjukdomar som orsakar svampangrepp. Detta kan förebyggas med betning.

Att utveckla en ny betningsprodukt och få den godkänd tar ungefär 10 år. Under den här tiden testas produkten internationellt och lokalt. På så sätt kan man vara säker på att våra betningsmedel är anpassade till svenska odlingsförhållanden 

Hitta betningsmedel här