Ogräs i potatis

Potatis Ogräs banner

Så bekämpar du ogräs i potatis

Ogräsbekämpningen ska ofta avslutas innan uppkomst. Det kan därför vara en bra idé att kupa kort tid efter sättning, för att effekten av en behandling innan uppkomst ska vara längre.  

En av de mest besvärliga ogräsarterna är nattskatta. Den har en lång groningsperiod, vilket gör det aktuellt med bekämpning både före och efter uppkomst av potatisen. Nattskatta är en aggressiv ogräsart och den kan leda till stora avkastningsförluster vid förekomst på fälten. 

Väljer du en behandling med BOXER är de ideella förhållanden följande: låga till moderata temperaturer, hög luftfuktighet och lätt fuktig jord. Sprutning på kvällen, natten eller tidig morgon uppfyller ofta dessa förhållanden.

För att minimera avdunstning och avdrift får BOXER inte användas mitt på dagen i stark sol, vid låg luftfuktighet och/eller vid temperaturer över 15 °C. De optimala förhållandena är ett fuktigt jordlager och användning av en stor vattenmängd, minst 200 l/ha. 

Det ska användas munstycken som ger minst 75% avdriftsreduktion; antingen kompakta injektormunstycken eller vanliga injektormunstycken med grov duschkvalitet. För att minimera avdrift får man inte spruta vid vindhastigheter över 3 m/s. Bomhöjden ska vara max 50 cm över jorden/grödan.

Boxer – mot ogräs i potatis

BOXER har god effekt mot nattskatta och flera andra arter som snärjmåra och våtarve. BOXER har också en effekt mot gräs. BOXER får bara användas i växtstadie (BBCH) 00-11.

Före uppkomst
1,5-2,0 l BOXER/ha är den högsta dosen vid stor förekomst av ogräs. BOXER sprutas på färdigkupad potatis innan uppkomst.

Efter uppkomst
2,0-2,5 l BOXER/ha kan användas när potatisen precis har kommit upp. Sprutning med BOXER efter uppkomst kan ge övergående skador på potatisen. 

Boxer banner

BOXER

Effektiv mot groende och nyuppkomna gräs- och örtogräs

Sprutteknik

Eftersträva att behandla vid temperaturer under 15 grader C och vid vindhastigheter < 3 m/s.

Vattenmängd: 200-300 l/ha.

Blandning: Boxer är blandbar med de flesta andra produkterna på marknaden som t ex Titus.

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

Bra etablering i potatis

God etablering

Säkra en god etablering genom att beta din potatis.

Undvik mögel i potatisen

Undvik mögel i potatisen

Skydda mot potatismögel i ett tidigt skede

Produkter till potatis

Växtskyddsprodukter till potatis