Potatisbladmögel

Potatisbladmögel orsakar stora skador på stjälkar och blad, vilket i sin tur sprider sig till både ovanjordiska- och underjordiska delar av plantan.

Sporerna övervintrar med infekterade knölar och växtrester. När potatisen gror går myceltillväxten in i skotten och tränger upp i stjälken och bladskaften och det blidas sporangier (vilosporer), som kan spridas över stora områden med vinden. Sporangierna bildar därefter zoosporer som smittar plantorna de kommer i kontakt med.

Vid smittan bildas det mycel som i fuktigt och varmt väder breder ut sig över bladen. Detta är den vita beläggningen man ser på undersidan av bladet mellan frisk och död vävnad. Mycel bildar efterföljande sporangier som återigen sprider smittan vidare. Mycel och sporangier kan därefter infektera knölarna när de följer med vatten ner i jorden till knölarna, eller om de kommer i kontakt med knölarna vid upptagningen. Detta kan orsaka brunröta och sprida smittan vidare.

Stoppa bladmögel på ett tidigt stadie

Det är möjligt att bekämpa bladmögel utan att använda kurativa preparat. Revus och Revus Top är välbeprövade preparat som passar bra som grunden i din bladmögelstrategi. De ger det bästa skyddet av nytillväxt i början av behandlingsprogrammet.

Revus och Revus Top har translaminär effekt, som skyddar både ovansidan och undersidan av bladen. Det betyder att de översta bladen skyddas mot luftburen smitta och de undre mot markburen smitta.

En bra strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka bygger på att behandla i rätt tid och att använda de olika preparatens egenskaper korrekt.

Undersökningar visar att det finns en utvecklad resistens mot fungicidgruppen strobiluriner. Det är därför viktigt att växla mellan olika preparat samt att använda sig av en strategi där man använder sig av fler olika aktiva substanser.

Revus och Revus Top - en stark dubbellösning

Revus och Revus Top utpekas återigen av experter som några av de bästa preparaten mot bladmögel och torrfläcksjuka som finns på marknaden. Den goda effekten uppnås genom att preparaten är utvecklade till att samverka. De tillhör också de preparaten som har den minsta risken för resistensutveckling.

Mer om Revus