Elatus Era - Lär dig mer om de viktigaste svampsjukdomarna

Lär dig mer om de viktigaste svampsjukdomarna

Lär dig mer om de vanligaste sjukdomarna i korn och vete för att lyckas med Elatus Era i dina grödor varje år.

Svampsjukdomar har olika krav på sin omgivning för att utvecklas optimalt. Temperaturen är en avgörande faktor som påverkar sjukdomsutvecklingen i din gröda, fuktighet är en annan. Här kan du läsa om några av de vanligaste skadesvamparna i korn och vete i Sverige.

Svampsjukdomar i korn

Kornrost

Optimal temperatur: 18-20°C

kornrost

Latenstid: ca 8-16 dygn

Utseende: Först syns rödbruna prickar, ca 0,5–1 mm stora, och omgivna av en gul zon. De är mest spridda över bladets ovansida

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 95-99%

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Kornrost gynnas av lite högre temperatur jämfört med kornets bladfläcksjuka och angreppen kommer oftast lite senare på säsogen och tar som regel fart strax efter att flaggbladet vuxit fram eller under axgången men även tidiga angrepp kan förekomma. En behandling från dess att flaggbladet vuxit fram eller under axgången ger som regel ett bra skydd mot kornrost.

Kornrust

Sköldfläcksjuka

Optimal temperatur: 15-20 °C  

korn - Sköldfläcksjuka

Latenstid: 10 dygn

Utseende: Ovala fläckar som i början blir ca 1 x 2 cm i storlek. Först blåaktiga och vattniga, senare grå, torra och omgivna av en brun randzon.

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 80 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Angreppsutvecklingen följer i normalfallet utvecklingen för kornets bladfläcksjuka och tar fart strax efter att flaggbladet vuxit fram. Vid kraftiga angrepp kan en tidig behandling vara aktuell men ofta är en behandling då flaggbladet vuxit fram en bra strategi för att skydda kornet mot sköldfläcksjuka.

Sköldfläcksjuka

Mjöldagg

Optimal temperatur: 15-20°C 

korn mjölldag

Utseende: Vita till gråaktiga, mjöl- eller puderliknande karakteristiska fläckar.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 70%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8* l/ha Stadie 31-69. *Använd specialmedel mot mjöldagg i kombination med ELATUS Era vid kraftiga angrepp

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Angreppet av mjöldagg startar ofta tidigt på säsongen. Risken för angrepp är störst på lätta, fukthållande jordar. Vid odling av mottagliga sorter på jordar som gynnar mjöldaggen bör en tidig behandling i begynnande stråskjutning med ett specialmedel mot mjöldagg övervägas för att hålla grödan frisk fram till den huvudsakliga svampbehandlingen efter att flaggbladet vuxit fram. Sjukdomen har en extremt snabb livscykel och angreppet kan utvecklas mycket snabbt vid gynnsamma förhållanden.

Mjöldagg

Kornets bladfläcksjuka

Optimal temperatur: 12-18°C 

Kornets bladfläcksjuka

Latenstid: 8-12 dygn

Utseende: Kan anta ett stort antal former beroende på smittokälla och angreppstid. Ett klassiskt symptom är en brun rektangulär fläck med skarpa kanter omgiven av gul vävnad som ses på bilden

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 85-90 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Kornets bladfläcksjuka är den vanligaste sjukdom i korn och förekommer ofta i mindre omfattning i beståndet redan tidigt på säsongen. Sjukdomen tar som regel fart strax efter att flaggbladet vuxit fram och en bekämpning då flaggbladet precis kommit fram är ofta rätt i tid för att skydda mot kornets bladfläcksjuka.

Kornets bladfläcksjuka

Ramularia

Utseende: Små ljusa avlånga fläckar, ca 1-2 mm långa, omgivna av gulfärgad vävnad. Bladen gulnar och dör från spetsen. Ramularia är lätt att förväxla med fysiologiska fläckar. 

Korn - ramularia

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 85-90 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Ramularia kan förekomma redan tidigt under säsongen men det riktiga angreppet tar som regel fart sent på säsongen, från blomningen och framåt. Eftersom svampen utvecklas sent är ofta den bästa bekämpningstidpunkten sent på säsongen. Vid tidiga angrepp av andra sjukdomar i kornet kan en delad behandlingsstrategi krävas för att ge fullgod effekt mot både ramularia och andra sjukdomar eftersom ramularia kommer så sent på säsongen. Elatus Era ger ett bra skydd mot ramularia om den används från begynnande axgång eller senare på säsongen.

Ramularia

Svampsjukdomar i vete

Vetets bladfläcksjuka (DTR)

Optimal temperatur: 20-28°C 

Vetets bladfläcksjuka (DTR)

Latenstid: 5 dygn

Utseende: Ovala till diamantformade fläckar. Till en början är fläckarna ljusa i mitten med en mörk bård. Efterhand mörknar fläcken och bården gulnar.

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja

Effekt av Elatus Era: 85%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Vetets bladfläcksjuka har en snabbare generationscykel än svartpricksjuka och utvecklingen går snabbare vilket innebär att behandlingen kan behöva utföras något tidigare än för bladfläckar i allmänhet.

vetets bladfläcksjuka DTR

Brunfläcksjuka

Optimal temperatur: 20-27°C 

Latenstid: 8-16 dygn

Utseende: Gulbruna-bruna fläckar, ofta med en mörk punkt i mitten och mörkare i utkanterna

Gynnas av plöjningsfri odling: Ja</p><p>Effekt av Elatus ERA: 85-90%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Brunfläcksjuka angriper alla ovanjordiska delar av plantan. Utvecklingen kan gå snabbt då svampen har en snabbare livscykel jämfört med svartpricksjuka. Vetets brunfläcksjuka angriper även axet och förstör kärnorna. Det är därför viktigt att göra en behandling under själva axgången eller när axet kommit fram för att skydda det mot angrepp. Sjukdomen har dock varit ovanlig i Sverige under de senaste åren.</p>",

Brunrost

Optimal temperatur: 20°C 

vete - brunrost

Latenstid: 8 dygn

Utseende: Rostbruna pustlar, oregelbundet strödda över bladens ovansidor.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 90-95%

Dos Elatus Era: 0,3 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Brunrost har normalt en mycket sen utveckling i grödan och de första symptomen uppträder i regel inte före axgången. Angreppen gynnas av hög temperatur och når sin kulmen sent under säsongen. Den bästa behandlingstidpunkten för bekämpning av brunrost är därför sent på säsongen och med en produkt med god långtidseffekt.

Brunrost

Axfusarios

Optimal temperatur: >18°C 

Vete - Axfusarios

Utseende: Angripna ax brådmognad och vid fuktig väderlek antar de en karaktäristisk laxrosa färg. Hela axet kan angripas, men oftast är det ett eller flera småax som angrips

Gynnas av plöjningsfri odling: JA

Effekt av Elatus Era: 50-60 %

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Axfusarios orsakar stora ekonomisk skada genom bildning av mykotoxiner som återfinns i kärnorna efter skörden och som kan göra att spannmålen blir giftig för både människor och djur. Risken för infektion ökar vid användning av infekterat obetat utsäde. Spannmål eller majs som förfrukt ökar också risken för angrepp, särskilt i kombination med plöjningsfri odling. Infektionen av axet sker under blomningen och för ett lyckat behandlingsresultat är det helt avgörande att behandlingen utförs då grödan är i full blom. För att optimera effekten av behandlingen är det även viktigt att tänka på att anpassa spruttekniken så att axet träffas. Vinklade munstycken kan med fördel användas för att förbättra täckningen av axets sidor.

Svartpricksjuka

Optimal temperatur: 15-20°C 

Latenstid: ca 21 dygn

Utseende: Tidiga angrepp visar sig oftast som ovala, grå fläckar på de äldsta bladen. I fläckarna syns tydligt små, svarta pyknidier. Senare blir bladfläckarna bruna och mer långsträckta. Alla blad kan angripas, men axen angrips inte.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 85-90%

Dos Elatus Era: 0,65 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Svartpricksjuka har varit den dominerande sjukdomen i Svensk veteodling sedan millenieskiftet. Utvecklingen speglar därför den normala sjukdomsutvecklingen i Svensk veteodling. Behandlingen bör inriktas på att skydda flaggbladet.

Svartpricksjuka

Mjöldagg

Optimal temperatur: 15-20°C 

Utseende: Vita till gråaktiga, mjöl- eller puderliknande karakteristiska fläckar.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 70%

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Angreppet av mjöldagg startar ofta tidigt på säsongen. Risken för angrepp är störst på lätta, fukthållande jordar. Vid odling av mottagliga sorter på jordar som gynnar mjöldaggen bör en tidig behandling i begynnande stråskjutning med ett specialmedel mot mjöldagg övervägas för att hålla grödan frisk fram till den huvudsakliga svampbehandlingen efter att flaggbladet vuxit fram. Sjukdomen har en extremt snabb livscykel och angreppet kan utvecklas mycket snabbt vid gynnsamma förhållanden.

Mjöldagg

Gulrost

Optimal temperatur: 10-15°C

Latenstid: 12 dygn

Utseende: Små ljusgröna till gula fläckar, som efter några dagar utvecklas till brungula eller orange sporsamlingar. De karakteristiska strimmorna utvecklas först under stråskjutningen.

Gynnas av plöjningsfri odling: Nej

Effekt av Elatus Era: 99%

Dos Elatus Era: 0,3 – 0,8 l/ha Stadie 31-69

Angreppets tidpunkt i förhållande till grödans utveckling: Gulrost har ett lågt temperaturoptimum och angreppen börjar oftast tidigt på säsongen. Behandlingen kan vara aktuell redan från tidig stråskjutning för att förhindra uppförökning av smittan i beståndet. Observera stora sortskillnader för mottaglighet av gulrost.

Gulrost

Så utvecklas sjukdomarna i bladet

Septoria:

Svartpricksjuka en vanligt förekommande svampsjukdom i svensk veteodling och orsakar varje år stora skördeförluster. Regnigt väder under våren och sommaren kan ge mycket starka angrepp.

Svartpricksjuka sprids med vind och regndroppar latenstiden (tiden det tar från infektion till att symptomen syns på bladen) är cirka 20 dagar.

Bilden visar hur sporer av septoria landar på bladytan och sprider sig för att sedan gå in i bladet och förstöra bladets celler, vilket gör att bladet slutar producera skörd.

Septoria

Rost:

Rostsjukdomar är inte lika vanligt förekommande som svartpricksjuka men när angreppen väl kommer så har det stor effekt på avkastningen. Sorter kan vara mer eller mindre känsliga för rostangrepp.

Latenstiden (tiden det tar från infektion till att symptomen syns på bladen) för rost är kort, 8 dygn för brunrost och 12 dygn för gulrost.

Bilden visar hur bladet ser ut när det infekteras av brunrost. Hur hyferna går in i bladet och efter cirka 7 dagar bryter igenom bladytan och gör att bladet slutar producera skörd.

Rost

VETE - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

Varje år angrips spannmålsgrödan av svampsjukdomar. Angreppens omfattning varierar men slår man ut mängden angrepp över tid är nivån konstant och i vissa fall ökande.

Grafiken visar en sammanställning av angrepp av svartpricksjuka och rost mellan 1989 och 2020. Det är en sammanställning av Växtskyddscentralens insamlade data. Angreppen av svartpricksjuka varierar över åren men ser man till trenden är angreppsnivån konstant över tid. För angrepp av gulrost och brunrost ökar mängden angrepp av gulrost övertid. Källa:Växtskyddscentralens analysdatabas.

VETE - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

KORN - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

Grafiken visar en sammanställning av angrepp i korn mellan 1989 och 2020. Det är en sammanställning av Växtskyddscentralens insamlade data. Här kan man se att Kornets bladfläcksjuka är sjukdomar som ger störst angrepp. Men vi kan också se att mjöldagg minskar i betydelse medan kornrost har ökat relativt kraftig under 2000-talet. Källa:Växtskyddscentralens analysdatabas.

KORN - Vilka svampsjukdomar är viktigast?

% DTR av totala bladfläcksvampar

Procent DTR av totala bladfläcksvampar

DTR, vetets bladfläcksjuka, stod för 50 % av de totala angreppen av bladfläckar i Sverige enligt Jordbruksverkets gradering 2020. 

Under många år var angreppen under 10% , men från år 2015 till idag ökat till 50%, likt grafen ovan visar.

DTR är en mer värmeälskande svampsjukdom med en kortare latenstid och snabb utveckling. DTR’s spridning gynnas av plöjningsfri odling, särskilt av vete efter vete, där mycket skörderester finns kvar på markytan.

ELATUS Era innehåller den unika SOLATENOL- molekylen som är den bästa molekylen för bekämpning av DTR

Sjukdomar har olika latenstider

De olika sjukdomarna har olika latenstider. Till exempel så har mjöldagg en kort latenstid och angreppen syns redan inom några dygn. Även rostsjukdomarna har en snabb livscykel och latenstiderna är cirka 1 vecka vid gynnsamt väder. Längst latenstid har svartpricksjuka i vete. Den är ca 21 veckor men kan vara några dagar kortare vid mild och fuktig väderlek eller till och med någon vecka längre om det är kall och torrt.

Vad betyder latenstid?

Tiden det tar från att en svampsjukdom infekterar en gröda till dess att de första symptomen framträder kallas för latenstid. För våra vanligaste svampsjukdomar i spannmål varierar latenstiden från några dygn upp till flera veckor.

 LATENSTIDER VETE
Septoria tritici, Svartpricksjuka21 Dygn
Brunrost8 dygn
Gulrost12 dygn
Brunfläcksjuka8-16 dygn
DTR5 dygn
 LATENSTIDER KORN
Sköldfläcksjuka10 (-32) Dygn
Kornets bladfläcksjuka8-12 dygn
Ramularia 
Kornrost8-16 dygn

Vad är viktigt att känna till om latenstider?

Anledningen till att man använder svampmedel är att skydda grödan från svampsjukdomar. På grund av latenstiden hinner angreppet utvecklas och få fäste i plantan redan innan sjukdomen syns på bladytan.

Det är förklaringen till varför vissa sjukdomar såsom gulrost helt plötsligt kan ha infekterat en gröda som för någon dag sedan såg helt frisk ut.

Infektionen av svampsjukdomar startar vid gynnsamma väderbetingelser, främst en gynnsam temperatur i kombination med nederbörd och fuktig väderlek. Sedan utvecklas svampen inne i bladet.

Allteftersom svampen växer i bladet blir den också svårare att bekämpa och har redan börjat skada bladet.

Hur påverkar latenstiden min behandling?

Den högsta effekten vid en svampbehandling uppnås om behandlingen utförs när svampen gror eller precis har börjat etablera sig. Det gäller alltså att skydda plantan vid tidpunkten när infektionen sker.

Gynnsam väderlek för svampinfektioner är fuktigt och varmt väder. Här kan du läsa mer om vilka förhållanden som gynnar olika svampsjukdomar i vete och korn.

Att vänta till dess att symptomen av sjukdomen syns på utsidan av bladet innebär att vi både tappar effekt och snabbar på resistensutvecklingen mot produkterna, eftersom det blir svårare att bekämpa sjukdomen.