Moddus-blandingar med andra produkter

Både Moddus Start och Moddus M är blandbar med de allra flesta relevanta preparaten på marknaden. Örtogräsmedel, tillväxtregleringsmedel, svampmedel och mikronäringsämnen såsom mangannitrat är blandbara med Moddus-produkterna. Moddus Start kan även blandas med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare såsom Broadway, Attribut Twin eller Atlantis OD i höstvete som är i god tillväxt och i gott skick fram till och med stadie 30.

Behandlingstidpunkten för en tidig behandling med Moddus Start sammanfaller ofta med vårens ogräsbehandling i höstvete. På samma sätt sammanfaller svamp- och insektsbehandlingen med en senare växtreglering med Moddus Start eller Moddus M. Här följer riktlinjer för hur produkterna kan blandas.  

Tänk på att blandningar med gräsogräsmedel ska ske innan stadie 29 och grödan alltid skall vara i god kondition och aktiv tillväxt vid och strax efter behandlingen.

Produkttyp Rekommendation Bör ej blandas med
Gräsogräsmedel Moddus Start är blandbar med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare i höstvete fram till stadie 29. Senare användning och användning i andra grödor kan ge oönskad påverkan på grödan.  Bör ej blandas med Event Super
Örtogräsmedel  Moddus Start är blandbart med de flesta örtogräsmedlen (gäller även Moddus M) Bör ej blandas med Ally Class 
Svamp- och insektsmedel Moddus Start är blandbar med alla aktuella svamp- och insektsmedel.
(gäller även Moddus M)
 
Mikronäringsämnen Moddus Start har god blandbarhet med mikronäringsämnen. Bör ej blandas med Mangansulfat
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av olja Oljan ska tillsättas enligt instruktion även i blandning med Moddus Start. Vid användning av oljor bör behandling vid starkt solljus mitt på dagen undvikas.  
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av vätmedel Vätmedlet skall tillsättas i tankblandningen.  

Sammanfattning: 
Moddus-produkterna kan enkelt blandas med ett stort antal produkter förutsatt att grödan är i aktiv tillväxt och i god kondition förutom Ally® Class  (Karfentrazonetyl), Event Super® (Fenoxaprop-P) eller Mangansulfat-produkter.

Ally® class är registrerat varumärke hos DuPont 
Event
® Super  är registrerat varumärke hos Bayer Crop Science

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel

Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  

Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 

Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *

Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

Välj rätt behandlingstillfälle för maximal effekt

Moddus-produkterna är tillväxtregleringsmedel och för att få effekt krävs tillväxt vid behandlingstillfället. Vi rekommenderar inte att behandla så länge det förekommer nattfrost. Varmare väder och kraftig tillväxt ger kraftigare effekt. När grödorna är så kraftiga som de är efter den långa hösten förra året är behovet för tillväxtreglering tidigt på säsongen naturligtvis större än normalt men vi rekommenderar trots det att avstå från att köra under perioder då det förekommer nattfrost för att säkerställa en god effekt.

Den förbättrade formuleringen hos Moddus Start ger ett förbättrat upptag av den aktiva substansen och en säkrare effekt vid utmanande förhållanden som ofta förekommer vid de första behandlingarna. 
Förbättrad spridning, vidhäftning och upptag av den aktiva substansen gör att den väldokumenterade effekten av 0,3 l Moddus Start per hektar motsvar 0,4 l Moddus M eller andra EC formuleringar som innehåller trinexapac-ethyl.