Vibrance Duo_tab 1| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Vibrance Duo_tab 1

Ge höstvetet ett försprång

För svenska lantbrukare är en snabb och bra etablering en kritisk punkt som lägger grunden för en bra gröda. En snabb uppkomst ökar chanserna för att klara vintern. 

För svensk höstveteodling är vintern den mest kritiska perioden eftersom det är ganska ovanligt att plantor dör efter vintern. En bra etablering gör också att grödan kan utveckla ett starkt rotsystem som kan förse grödan med näring och vatten. 

 

Vibrance Duo är en dörröppnare in till den nya generationens betningsmedel som är ett viktigt hjälpmedel för att lyckas med etableringen av höstgrödorna.

Titta på video här där Carl Henrik förklarar mer om Vibrance Duo.

Etableringen kan begränsas av flera saker

Såtidpunkt och såbädd är centralt för att utsädet ska kunna gro. Men även sjukdomar på fröet (utsädesburna sjukdomar) eller i jorden runt om utsädet (jordburna sjukdomar) kan göra att etableringen blir sämre. 

Ovan jord och under

När utsädet väl börjat gro är vatten och ljus de viktigaste elementen. 

För att plantan ska kunna fånga det ljus som finns tillgängligt behövs gröna skott som kan omvandla sol till energi. Men även under jorden är det viktigt att rotsystemet utvecklas i takt med bladverket så att det kan försörjas med den näring och vatten som behövs. 

För varje dag som bladverket kan fånga solljuset så ökar potenatieln tillen hög skörd. Likaså behöver rötterna tränga längre ner i jorden för att försörja bladen och senare axet. 

Bilden till höger är en stillbild ur videon som visar uppkomst 15 dagar efter sådd. Den vänstra delen är behandlad med Vibrance Duo, den högra har behandlats med Prothioconazol. Tryck på bilden för att se hela videon.

Bilden är en stillbild ur videon som visar uppkomst 15 dagar efter sådd. Den vänstra delen är behandlad med Vibrance Duo, den högra har behandlats med Prothioconazol.

Få nya perspektiv på din gröda

Inom betningsmedel för stråsäd har det under en lång period varit få nyheter på den svenska marknaden. Det har kommit många nya svampmedel av typen SDHI för behandling av sjukdomar på bladen, men Vibrance Duo är det första SDHI-baserade betningsmedlet.

Syftet med att beta stråsäd är att:

• Avlägsna sjukdomar på själva fröet
• Skydda plantan mot svampsjukdomar som finns i marken under tiden att fröet gror
• Ge en snabbare och jämnare uppkomst
• Ge möjlighet till ett tätare bestånd

Ny aktiv substans

Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen sedaxan som utvecklats särskilt för betning. I Vibrance Duo blandas sedaxan med fludioxonil vilket ger en högre effekt mot mot både jordburna och fröburna sjukdomar, i jämförelse med de preparat som är standard på marknaden idag.

Det som utmärker Vibrance Duo i svenska försök och även i försök och demos runt om i Europa är att etableringen blir snabbare, vilket gör att grödan får ett försprång.

Den snabbare etableringen beror på ett brett skydd mot svampsjukdomar dom gör att utsädet kan gro i en sjukdomsfri miljö. Vibrance Duo motverkar sjukdomar både på själva fröet och i jorden runt om.

Översikt Vibrance Duo

Innehåller

25 g / l sedaxan + 25 g / l fludioxonil.

Dosering

Vete, rågvete, råg:
200 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
(5 g SDX + 5 FDL / dt)
Havre:
150 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
3,75 g SDX + 3,75 FDL/ dt

Grödor

Vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Sjukdomar i vete

Stinksot (Tilletia caries) Flygsot (Ustilago tritici) Brunfläcksjuka (Septoria nodorum) Groddfusarios (Fusarium spp.) Snömögel (Microdochium nivale).

 

Betydelsen av rötter

Den snabbare etableringen beror också på att sedaxan ger en förbättrad rottillväxt, som gör uppkomsten snabb och säker. Det betyder att grödan får ett försprång och kan ta tillvara på sin fulla potential redan från början. Den positiva effekten av sedaxan har bland annat studerats vid Nottingham University.

Vill du dyka ner på djupet och lära dig mer om betydelsen av rötter och de positiva effekteran av sedaxan så besök gärna vårt ”Rooth Health Forum”.