Virus gulsot i sockerbetor| Syngenta

You are here

Virus gulsot i sockerbetor

Virus gulsot kan orsakas av ett eller flera av följande virus: Beet mild yellowing virus (BMYV), Beet chlorotic virus (BChV) och Beet yellows virus (BYV).  

Dessa virus sprids till sockerbetan med bladlöss. Det är främst persikobladlusen Myzus persicae som är en viktig spridare, men även andra lusarter kan överföra virus i samband med att de suger bladsaft på betplantorna. Det är först några veckor efter det att viruset överförts till en betplanta som blasten börjar visa gulaktiga symptom. Tidiga angrepp ger störst skördereduktion.

Fält infekterat med virus gulsot.

Blad infekterat med virus gulsot.

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Välja en betning som effektivt kontrollerar lössen den första tiden.
  • Observera och bekämpa bladlöss enligt rekommendationer