You are here

Wootan - avkastning

 

Avkastning officiella försök.

Behandlade led område A+B

Avkastning officiella sortförsök

Behandlat led i område D+F

Extra skörd frän svampbehandling 2016

HL-vægt

2016

2015

2016

2015

Wootan

108

118

112

109

Hög

Hög