You are here

Wootan - vältestad sort, mindre stress

Wootan är en stabil och högavkastande höstkornsort med hög tolerans mot sjukdomar som mjöldagg, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka. Sorten är tidigt skördemogen med hög vinterhärdighet och god tolerans mot manganbrist. Wootan har ett mycket stort antal kärnor per ax och en kärnkvalitet i nivå med de bästa tvåradiga sorterna.

Europas mest utbredda och erkända hybridhöstkorn. Sorten har medel till låg grödtäthet och ett mycket högt antal kärnor per ax. 

● Stabil och högavkastande sort över flera år
● Kraftigt rotsystem 
● God kärnkvalitet
● Var uppmärksam på kornrost
● Sorten ska växtregleras 

Wootan har ett brett såfönster med tidig till normal såtidpunkt rekommenderas. 

● Var uppmärksam på kornrost
● Sorten ska växtregleras 

Wootan har ett brett såfönster men tidig till normal såtidpunkt rekommenderas. 

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller svalare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet livskraftiga frön per kvadratmeter Hyvido för de olika sorterna och på olika platser

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

 

Avkastning officiella försök.

Behandlade led område A+B

Avkastning officiella sortförsök

Behandlat led i område D+F

Extra skörd frän svampbehandling 2016

HL-vægt

2016

2015

2016

2015

Wootan

108

118

112

109

Hög

Hög

 

 

Motståndskraft

 

Mjöldagg

Bladfläck

Sköldfläcksjuka

Kornrost

Wootan

Hög

Hög

Hög

Låg

 

Plantans höjd

Stråstyrka

Kärnor per ax

Bestockningsämne

Mognad

Vinterhärdighet

Wootan

Lång till medellång

Medel

Mycket hög

Medel

Tidig

Medel

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Hyvido Trooper

Trooper

Stor skördepotential med bra kärnkvalitet

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445