Wootan - vältestad sort, mindre stress | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Wootan - vältestad sort, mindre stress

Wootan är en stabil och högavkastande höstkornsort med hög tolerans mot sjukdomar som mjöldagg, bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka. Sorten är tidigt skördemogen med hög vinterhärdighet och god tolerans mot manganbrist. Wootan har ett mycket stort antal kärnor per ax och en kärnkvalitet i nivå med de bästa tvåradiga sorterna.

Europas mest utbredda och erkända hybridhöstkorn.

Sortens bestockningsförmåga är medelhög och ger ett mycket högt antal kärnor per ax. 

● Stabil och högavkastande sort över flera år
● Kraftigt rotsystem 
● God kärnkvalitet
● Var uppmärksam på kornrost
● Sorten ska växtregleras 

Wootan har ett brett såfönster men tidig till normal såtidpunkt rekommenderas. 

● Var uppmärksam på kornrost
● Sorten ska växtregleras 

Wootan har ett brett såfönster men tidig till normal såtidpunkt rekommenderas. 

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Sortförsök höstkorn Sverige, svampbehandlade led, 2013-2017 - kärnskörd, rel.tal (SLU)

 

Område A-B

Område D-F

Område A-F

Merskörd för svampbehandl, kg/ha

Wootan

111

111

111

1.260

Matros (mätare)

100

100

100

850

 

 

Mottaglighet för sjukdomar

 

Mjöldagg

Bladfläcksjuka

Sköldfläcksjuka

Kornrost

Wootan

Låg

Medel

Medel

Hög

 

Strålängd

Stråstyrka

Kärnor per ax

Bestocknings-förmåga

Mognad

Vinterhär-dighet

Rymdvikt

Wootan

Lång till medellång

Medel

Mycket högt

Medel

Tidig

Medel

Hög

Bazooka banner

Bazooka

Kärnkvalitet i topp ger högt fodervärde

Hyvido Mercurioo

Mercurioo

Ger dig toppavkastning

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445