BIOLOGISKA MEDEL

Biologiska medel & Syngenta

I Syngenta arbetar vi med biologiska produkter  under namnet "Syngenta Biologicals". Det innebär nya möjligheter för att hitta nya innovativa lösningar som kan förbättra markhälsan och använda naturens egenskaper för att skydda och främja tillväxt på ett sätt som är både effektivt och hållbart. Lantbruket behöver fler hållbara lösningar för att fortsätta producera effektivt och samtidigt uppfylla kraven på framtidens livsmedel.

Syngenta Biologicals förenar vetenskap med natur och erbjuder ett brett utbud av lösningar till lantbrukare. 

Vad är biologiska medel?

'Biologiska medel' är en allmän terminologi som används för att beskriva produkter som är baserade på biologiska material. Uttrycket innefattar  ”biologiska bekämpningsmedel” och ”biostimulanter”. Genom att använda  potentialen i biologiska bekämpningsmedel och biostimulerande medel kan vi minska användningen av syntetiska bekämpningsmedel utan att riskera grödornas avkastningsnivå.

Biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel

Kan hjälpa grödor att motstå sjukdomar,insektsangrepp och konkurrens från ogräs.

Till exempel: De biologiska bekämpningsmedlen kan ha en direkt bekämpningseffekt, eller en mer indirekt effekt genom att stimulera grödans eget immunsystem.  

Biostimulanter

Biostimulanter

Används för att antingen 1) behandla frö före sådd 2) applicera direkt i jorden eller 3) applicera på plantan för att stimulera naturliga processer.

Till exempel används biostimulerande medel för att öka näringsupptag och främja grödans kvalitet eller stärka befintliga försvarsmekanismer mot abiotiska faktorer som grödor utsätts för.

Biologiska medel - hållbara lösningar

Hållbara lösningar

Biologiska medel är en av de lösningar som ger lantbrukare  nya möjligheter att förhindra resistensutveckling, förbättra markhälsan och kan bidra till att minska förekomst av restsubstanser på längre sikt.

Till exempel: Genom att använda biologiska medel i kombination med kemiska växtskyddsmedel, kan ett biologiskt bekämpningsmedel hjälpa till att fördröja utvecklingen av resistens och därmed förlänga andra produkters livslängd. Biostimulanter stärker plantor genom att motstå abiotisk stress, såsom värme och torka, som hjälper lantbrukare att klara varierande väderförhållanden. En del lantbrukare använder redan biologiska produkter för integrerat växtskydd (IPM).

Innovation och framtidens biologiska produkter

Marknaden för biologiska produkter förväntas bli dubbelt så stor de kommande fem åren. Syngenta Biologicals har som mål att bidra till att utveckla och forma den växande marknaden och att positionera Syngenta som en global ledare innan år 2025. Ambitionen är också att bli en global ledare inom nya växt- och markteknologier som ska hjälpa lantbrukare att behålla, och förhoppningsvis, även öka produktiviteten för en mer hållbar framtid.

Mål för framtidens jordbruk

Biologiska produkter är en viktig del av Syngentas ”Good Growth Plan 2025”, som är ett åtagande om ett mer hållbart jordbruk och ett sätt att hjälpa lantbrukare att hantera konsekvenserna av klimatförändringar.

Fokus ligger på att hantera klimatförändringar och att bibehålla biologisk mångfald.  Biologiskt baserade lösningar och produkter är en viktig del av detta arbete.

Innovation baserad på vetenskap

Syngenta är ett forskningsbaserat företag som har en stor forsknings- och utvecklingskapacitet för innovation av biologiska produkter.

Syngenta Biologicals har lösningar för lantbrukare som stöds av avancerad teknik och som testas i omfattande försöksodlingar.                                                                                                                                                                                                                                

Nientris - biostimulant
Biostimulant
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris Stam CECT9690
10^7 CFU/g
Wickerhamomyces anomalus (CECT 13172)
Läs mer
NutribioN biostimulant
Biostimulant

NUTRIBION

Godkänd till ekologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris Stam CECT9690
Läs mer
Vixeran biostimulant
Biostimulant

VIXERAN

Godkänd till ekologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris Stam CECT9690
Läs mer
chevron_left
chevron_right

Hitta svar på dina frågor om biologiska medel

NIENTRIS - Kvävefixerande bakterier

NIENTRIS

Kvävefixerande biostimulant med inbyggd prebiotika för snabb etablering och optimal