Integritetspolicy

www.syngenta.se hanteras av Syngenta Nordics A/S (Syngenta) - “registeransvarig”. Din integritet är viktig för oss. Syngenta har därför tagit fram denna integritetspolicy för att informera dig om hur Syngenta samlar in, lagrar, använder och bearbetar personuppgifter och information som du ger oss genom denna webbplats.

Gäller från: Den 25 maj 2018

Integritetspolicyns omfattning

Den här policyn omfattar personuppgifter och information (”personlig information”) som vi samlar in genom webbplatsen. ”Personuppgifter och personlig information” är information som identifierar dig som person, antingen enskilt eller i kombination med annan information som vi har tillgång till. Exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, skatteidentifieringsnummer och den information du lämnar när du använder vår webbplats för att skapa ett konto eller en personlig profil.

Ditt medgivande

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du de metoder som beskrivs i denna policy (inklusive cookiepolicyn på denna webbplats). Om du inte accepterar denna policy eller cookiepolicyn ska du inte använda denna webbplats.  Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy och cookiepolicyn när som helst.  Eventuella ändringar publiceras i denna policy eller cookiepolicyn. Större förändringar avser i allmänhet endast aktiviteter och information som samlas i framgent. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna policy och cookiepolicyn så att du håller dig uppdaterad om eventuella förändringar och hur information om dig kan komma att användas.

Vilka personliga uppgifter samlar vi in genom vår webbplats? 

Personlig information avser specifika uppgifter om vem du är. Personuppgifter efterfrågas när du beställer en tjänst, registrerar ett konto, registrerar dig för ett arrangemang eller en kampanj, deltar i en tävling eller skickar oss återkoppling. Det kan exempelvis vara ditt namn, adress (både faktureringsadress och registrerad adress), e-postadress, bransch- och produktinformation samt kreditkortsinformation eller annan betalningsinformation. Sådan information kan lagras i våra kontakt- och administrationsdatabaser, antingen på grund av tidigare eller pågående affärer, eller för att vi tror att du kan vara intresserad av att ta emot material från oss som gäller vår affärsverksamhet och våra tjänster. Detta gör att vi kan hantera vår relation med dig på ett effektivt sätt, förbättra vår webbplats och de tjänster som vi erbjuder dig, och skicka material som kan vara av intresse för dig. 

Icke personligt identifierbar information avser information som enbart är statistisk och som i sig inte kan identifiera en specifik person eller enhet, och som baseras på ditt besök på webbplatsen. Det kan till exempel vara information om från vilken domän du använder internet, datum och tidpunkt för ditt besök på webbplatsen, och adressen för den webbplats från vilken du gick direkt till vår webbplats. Den här informationen används i aggregerad form för att göra webbplatsen mer användarvänlig och attraktiv för användarna. 

Avtal som styr din användning av specialfunktioner och lösenordsskyddade areor

Denna webbplats kan innehålla specialfunktioner och lösenordsskyddade areor. När du registrerar dig för att använda en specialfunktion eller lösenordsskyddad area kan du bli ombedd att acceptera särskilda villkor som styr din användning av specialfunktionen eller den lösenordsskyddade arean. I sådana fall kommer du att bli ombedd att uttryckligen godkänna särskilda villkor, exempelvis genom att kryssa i en ruta eller klicka på en knapp märkt ”jag godkänner”. Denna typ av avtal kallas även ”click-through”-avtal. Om något av villkoren i click-through-avtalet är annorlunda än villkoren i denna policy ska villkoren i klickavtalet betraktas som komplement till eller ändring av denna policy, men endast med avseende på frågor som regleras av click-through-avtalet. 

Cookies och liknande tekniker

Vi använder ”cookies”och andra webbtekniker för att samla in information och stödja vissa funktioner på våra webbplatser. ”Cookies" ger oss information om hur besökare använder våra webbplatser - vilka sidor de besöker, i vilken ordning, vilka länkar de använder och hur länge de stannar på varje sida

Vi gör det här för att:

 • analysera och förbättra effektiviteten i våra reklamkampanjer
 • förbättra funktionaliteten på våra webbplatser – till exempel för att du ska slippa ange information som redan finns i vår databas flera gånger eller göra om inställningar som du gjort vid tidigare besök på våra webbplatser 
 • anpassa din upplevelse när du använder våra webbplatser. 

I allmänhet innebär den information som samlas in via dessa webbtekniker inte att du identifieras personligen. 

Om du emellertid har skapat en användaridentitet, till exempel genom att registrera dig för att använda en lösenordsskyddad del på någon av våra webbplatser, kan vi eventuellt koppla den insamlade information med annan information som identifierar dig som individ. 

Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare så att den avvisar cookies eller varnar dig när en cookie placeras på din dator. Du kan också ta bort våra cookies så fort du lämnar en webbplats. Även om du inte måste acceptera våra cookies när du besöker våra webbplatser så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på webbplatserna om du ställer in webbläsaren så att den avvisar cookies.  Se cookiepolicyn på denna webbplats för mer information.

Hur använder Syngenta dina personuppgifter?

I allmänhet använder vi personuppgifterna vi samlar in via vår webbplats

 • för att tillhandahålla de produkter, tjänster och den information som efterfrågas
 • av säkerhetsskäl, för att förhindra kreditbedrägerier och alla andra lagliga skyldigheter;
 • för att kontakta dig med specialerbjudanden och annan information som vi tror kan vara intressant för dig, med ditt medgivande.
 • utifrån berättigat intresse ;
  • för att kunna erbjuda effektiv kundservice 
  • för att ge dig en personlig upplevelse när du använder vår webbplats
  • för att visa anpassad reklam när du besöker vår webbplats
  • för att kunna nå dig med information och meddelanden i samband med att du besöker vår webbplats
  • för att bjuda in dig att delta i undersökningar och ge oss återkoppling.
  • för att bättre förstå dina behov och intressen
  • för att förbättra vår webbplats innehåll, funktionalitet och användbarhet
  • för att förbättra våra produkter och tjänster 
  • För att förbättra vår marknadsföring och våra reklamkampanjer
 • för andra ändamål som anges i relevant integritetsmeddelande eller annan överenskommelse mellan Syngenta och dig. 

Hur delar Syngenta dina personuppgifter? 

Tjänsteleverantörer. Vi delar personuppgifter med företag och organisationer som utför tjänster för vår räkning, till exempel företag som tillhandahåller supporttjänster åt oss (t.ex. kreditkorts-, datalagrings- och webbhotelltjänster) eller som hjälper oss att marknadsföra våra produkter och tjänster (t.ex. tredje parts e-postmarknadsföringsföretag). Dessa tredje parter får enligt avtal endast använda personuppgifter vi delar med dem för att utföra tjänster för vår räkning och för att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Inom Syngenta. Vi kan dela personuppgifter som vi samlar in via webbplatsen inom Syngenta eller med Syngentas dotterbolag för marknadsföringssyften och andra ändamål. Om du inte vill att vi ska dela din personliga information med något annat av Syngenta-företagen kan du när som helst "avprenumerera" genom att skicka ett mail eller skriva till vår datasäkerhetsadministratör på dataprivacy.se@syngenta.com.

Företagsöverlåtelser. Dina personuppgifter kan överföras till ett företag som förvärvat aktier eller tillgångar i Syngenta, något av dess dotterbolag eller någon av våra verksamheter, till exempel som en följd av en försäljning, fusion, omorganisation eller likvidation. Om en sådan överföring sker kommer det förvärvande företagets användning av dina personuppgifter fortfarande att vara regleras av denna policy och de integritetsönskemål du har meddelat oss. 

Efterlevnad av lagar och skydd av våra och andras rättigheter. Vi kan lämna ut personuppgifter när vi i god tro anser att ett sådant yppande är nödvändigt för att tillgodose lagkrav, ett domstolsbeslut eller en stämning. Vi kan även lämna ut personuppgifter för att förhindra eller utreda eventuella brott, till exempel bedrägeri eller identitetsstöld; för att upprätthålla eller tillämpa våra onlineanvändarvillkor eller andra avtal; eller för att skydda våra egna rättigheter eller egendom eller för att skydda våra användares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Sammanställd information. Vi kan dela sammanställda demografiska data eller enkätdata med tredje part, men informationen är anonym form och innehåller inga personuppgifter. Den sammanställda informationen som vi delar kan inkludera anonym information som inhämtas med hjälp av cookies och annan liknande teknik som beskrivs i avsnittet ”Cookies och liknande tekniker”.

Enligt beskrivning i integritetsmeddelande. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter enligt beskrivning i eventuella integritetsmeddelanden som publiceras på webbsidan (eller arean) där du anger sådan information. Genom att ange dina personuppgifter på webbsidan samtycker du till att dina personuppgifter lämnas ut enligt beskrivningen i integritetsmeddelandet.

Enligt beskrivning i click-through-avtal. Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter i enlighet med eventuella click-through-avtal som du har godkänt. 

Dina val

Generellt. Vi respekterar din rätt att välja hur vi samlar in, använder och lämnar ut din personliga information. I de flesta fall kommer vi att be dig att ange dina val samtidigt som vi samlar in din personuppgifter. Vi inkluderar också en ”nej tack”-länk i nyhetsbrev och mejlkampanjer vi skickar till dig så att du kan meddela oss om du inte längre vill ha sådana utskick från oss. Om du har skapat ett konto eller en personlig profil på vår webbplats kan det finnas möjlighet att uppdatera en del eller alla dina integritetsval genom att ändra dina kontoinställningar eller din profilsida. 

Direkt marknadsföring. Innan vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring (eller tillåter våra dotterbolag att göra det), kommer vi att erbjuda dig möjlighet att välja om dina personuppgifter får användas på detta sätt. När du vill bli borttagen från våra listor för direkt marknadsföring kan du skicka ett e-postmeddelande till vår datasäkerhetsadministratör på dataprivacy.se@syngenta.com. Ange ditt fullständiga namn, adress och e-postadress så att vi kan hitta dig i våra utskickslistor. När vi har den information vi behöver tar vi bort dig från utskickslistorna. Vänligen ge oss tillräckligt med tid för att tillmötesgå din begäran. 

Delning av dina personuppgifter. Läs igenom avsnittet ”Hur delar Syngenta mina personuppgifter?” för information om hur vi delar dina personuppgifter med tredje part och vilka valmöjligheter du har. 

Hur kan du utöva dina rättigheter i förhållande till din personliga information?

Vi eftersträvar en hög grad av öppenhet med uppgifterna vi behandlar. Du har följande rättigheter med avseende på din personliga information som beskrivs i den här policyn:

 • bekräfta att Syngenta behandlar din personliga information, för att få tillgång till eller ta emot en kopia av den personliga informationen vi har om dig;
 • kräva att vi korrigerar eller uppdaterar eventuell felaktig personlig information eller kompletterar ofullständig personlig information. 
 • kräva att vi raderar din personliga information;
 • begränsa vår behandling av din personliga information; 
 • kräva att vi överför en del av din personliga information till dig eller en annan registeransvarig (dataportabilitet); och
 • kräva att vi slutar behandla din personliga information för direkt marknadsföring. Med förbehåll för våra eventuella berättigade intressen (t.ex. krav mot oss) kanske vi inte längre kommer kunna behandla din personliga information 

Om du vill utöva några av de ovanstående rättigheterna kan du kontakta vår datasäkerhetsadministratör utan kostnad via e-post på dataprivacy.se@syngenta.com 

Vi svarar så snabbt vi kan. 

Vi ändrar personlig information som vi instämmer är felaktig, föråldrad, ofullständig, oväsentlig eller vilseledande direkt när vi kontrollerat varför informationen samlats in. Om vi lämnat ut den korrigerade information till en tredje part meddelar vi den parten om det krävs enligt lag. 

Om vi inte går med på att ändra din personliga information så förklarar vi varför och hur du kan överklaga.

Hur länge lagrar Syngenta din personliga information?

Vi har för avsikt att hålla din personliga information korrekt och aktuell. Vi vill inte lagra din personliga information längre än vad som krävs i samband med användningen av vår webbplats. Hur lång tid vi behöver för att behålla din personliga information beror på vilket syfte den samlades in i och det finns därför ingen lagringstid som standard. Lagringstiden kan bero på omständigheterna. Vi kan behöva lagra personuppgifter längre än vad som krävs för insamlingens definierade syfte av andra rättsliga skäl, t.ex. i samband rättsliga krav. I dessa fall kommer vi inte längre behandla din personliga information aktivt för det ursprungliga syftet. 

Om du vill ha mer information om var och hur länge din personliga information lagras kan du kontakta din datasäkerhetsadministratör på dataprivacy.se@syngenta.com 

Hur skyddar Syngenta dina personuppgifter?

Vi har ett omfattande datasäkerhetsprogram med kommersiellt rimliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, obehörig användning och obehörig eller oavsiktlig förstörelse, ändring eller avslöjande. Trots att vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att garantera en lämplig säkerhetsnivå kan vi inte garantera säkerheten för personlig information som laddas upp via internet eller lagras i våra databaser. 

Länkar till andra Syngenta-webbplatser

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som drivs av Syngenta eller andra Syngenta-enheter (”andra Syngenta-webbplatser”). Dessa andra Syngenta-webbplatser är separata och fristående webbplatser. De har alla olika syften. Varje Syngenta-webbplats har egna användarvillkor och en egen integritetspolicy. Om du besöker en annan Syngenta-webbplats via länkar på denna webbplats bör du ägna några minuter åt att läsa användarvillkoren och integritetspolicyn för den Syngenta-webbplats du besöker. 

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra företag, t.ex. webbplatser som drivs av våra tredjepartsleverantörer, dotterbolag och andra tredje parter. Denna policy omfattar inte personuppgifter som samlas in på någon av dessa tredjepartswebbplatser. När du går till en tredjepartswebbplatser via en länk på denna webbplats bör du ägna några minuter åt att läsa igenom integritetspolicyn för den webbplatsen. 

Barn

Vår webbplats riktar sig inte till barn under 13 år. Vi använder inte vår webbplats för att medvetet samla in personlig information från eller skicka reklam till barn under 13 år. Om du är under 13 år ska du inte ge oss några personuppgifter. Om vi får veta att någon under 13 år har lämnat personligt identifierbar information via någon av våra webbplatser, kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att avlägsna sådan information från våra databaser. 

Särskilt meddelande om information som överförs utanför Sverige  

Även om Syngentas juridiska enhet som finns på platsen är ett danskt företag med säte i Köpenhamn är vi en juridisk enhet av vårt schweiziska Syngenta-bolag i Basel, Schweiz. Syngenta använder webbservrar och lagrar uppgifter i länder inom och utanför EU som t.ex. Schweiz, USA och andra länder. Vi kan komma att överföra din personuppgifter till våra tjänsteleverantörer och andra i EU eller Schweiz, USA eller andra länder utanför EU för de syften som beskrivs i policyn. Olika länder har olika integritetslagar och regelverk, och vissa ger mindre rättsligt skydd för dina personuppgifter än andra. 

Observera dock att oavsett hur din personliga information samlas in och bearbetas så ser vi till att den skyddas av villkoren i den här policyn eller andra gällande avtal om den samlades in på den här webbplatsen.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, användning och överföring av dina personuppgifter inom eller till USA och övriga länder i världen. 

Tillämplig lag & behörighet

Policyn regleras enligt svensk lag, utan hänsyn till motsägande bestämmelser. Svenska allmänna domstolar har exklusiv behörighet vid krav som rör den här policyn.

Frågor, funderingar och klagomål gällande vår integritetspraxis

Om du har frågor om hur Syngenta använder din personliga information kan du kontakta vår datasäkerhetsadministratör på dataprivacy.se@syngenta.com

Du har också rätt att klaga hos en behörig tillsynsmyndighet (särskilt i medlemsstaten där du har din hemvist, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen inträffade).