Elatus Era svampmedel
Elatus Era logo banner

Planera för framgång - välj ELATUS™ Era

Timing är nyckeln till framgång!

Prioritera att skydda vetets flaggblad så effektivt som möjligt!

I vete står axet och de två översta bladen för ca 88% av allt ljus som plantan fångar upp. Flaggbladet står själv för hela 43 %

Timing är nyckeln till framgång

Källa: AHDB, UK – Wheat disease management guide 2019

Flaggbladet står själv för hela 43 %

Källa: AHDB, UK – Wheat disease management guide 2019

SOLATENOL är systemiskt verkande

Detta ger ett effektivt och långvarigt skydd i hela bladet. Den systemiska rörelsen i bladet går dock bara från bladbasen och utåt mot bladspetsen, inte tvärt om. Det betyder att bladbasen måste träffas med sprutvätskan!

Växthus
  • Makligt snabb, utåtriktad transport och en hög inneboende effektivitet ger utmärkt kontroll av svartpricksjuka och rost i hela bladet.
  • Jämn fördelning av SOLATENOL I bladet ger mycket god långtidseffekt
SOLATENOL är systemiskt verkande

Exempel på sprutning i för tidig timing (DC37), vilket resulterar i otillräcklig träffbild av sprutvätskan på flaggbladets bladbas (L9-1010-03 2019 -Lidköping)

Lärdom: flaggbladet måste vara fullt utvecklat och möjligt att träffa med sprutvätskan

Flaggbladet, nollruta Obehandlat

Flaggbladet, nollruta Obehandlat

Flaggbladet, behandlat Otillräcklig täckning

Flaggbladet, behandlat Otillräcklig täckning

Blad 2 (samma planta) Full täckning

Blad 2 (samma planta) Full täckning

Exempel på sprutning i förebyggande tidpunkt (innan smittan är på plats) vid fullt utvecklat flaggblad vilket ger perfekt träffbild av sprutvätskan på hela flaggbladet

Exempel på sprutning i förebyggande tidpunkt (innan smittan är på plats) vid fullt utvecklat flaggblad vilket ger perfekt träffbild av sprutvätskan på hela flaggbladet