banner

ELATUS Era – en heltäckande produkt i svampstrategin

En genomtänkt och vältajmad svampstrategi kan ge stora merskördar. Med ELATUS Era, den mest heltäckande produkten med dokumenterat bäst långtidseffekt, optimerar du din skördepotential.  

 

Förutom den dokumenterat bästa långtidseffekten är ELATUS Era även den mest heltäckande produkten på marknaden. I vete ger ELATUS Era ger ett komplett och starkt skydd mot svartpricksjuka, som är den vanligaste sjukdomen i vete, vetets bladfläcksjuka, som ökat i betydelse under senare år och som gynnas av plöjningsfri odling samt rostsjukdomar som i vissa sorter och vissa år orsakar mycket kraftiga skördesänkningar.  

 

ELATUS Era är också ett säkert val för ett heltäckande skydd mot svampsjukdomar i korn, rågvete, råg, havre, bönor, lin och ärtor.  

SOLATENOL – en molekyl med unika egenskaper

ELATUS Era innehåller molekylen SOLATENOL, som är framtagen av Syngenta. Utöver en kraftfull effekt mot svampsjukdomar har SOLATENOL egenskaper som gör att den fungerar på ett optimalt sett inne i växten. En sådan egenskap är dess fettlöslighet som gör att den snabbt binder sig till bladytan efter applicering, vilket ger en bra långtidseffekt. 

Fakta om ELATUS Era

Aktiva substanser

75 g/l SOLATENOL™ (Bensovindiflupyr) 

150 g/l Protiokonazol 

FormuleringEmulgerbart koncentrat 
Grödor Mot svampsjukdomar i odlingar av vår- och höstvete, vår- och höstkorn, råg, rågvete, havre, torra ärter, kikärter, linser och bönor samt lin 
Maxdos 1,0 l/ha 
Antal behandlingarMax 1 behandling/säsong

Praktisk användning

ELATUS Era får endast användas en gång per säsong. På grund av att den ger ett brett och ihållande skydd bör den användas vid den huvudsakliga behandlingstidpunkten i en delad svampstrategi, eller som enda produkt i de säsonger det bara görs en behandling. ELATUS Era behöver inte blandas med andra fungicider för att ge ett heltäckande skydd. 

Timingen är avgörande

SDHI-preparaten, där ELATUS Era ingår, är starka på förebyggande behandling och den effekten vill man inte gå miste om. För att uppnå den högsta skörden ska behandlingen vara utförd strax innan eller strax efter infektionstillfället. När sjukdomarna väl är etablerat är det betydligt svårare, och mindre effektivt, att bekämpa svampen.  

En bra tumregel är att regelbundet gå ut i fältet under den korta period då allting händer. När spetsen på flaggbladet börjar titta ut är det, beroende på temperaturen, 3-5 dagar innan flaggbladet är fullt utvecklat. Då är det dags att behandla grödan med ELATUS Era för ett optimalt skydd. 

Flaggbladet, nollruta Obehandlat

Flaggbladet, nollruta Obehandlat

Flaggbladet, behandlat Otillräcklig täckning

Flaggbladet, behandlat Otillräcklig täckning

Blad 2 (samma planta) Full täckning

Blad 2 (samma planta) Full täckning

Frågor och svar om ELATUS Era

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat