Säkra höstrapssorter | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Säkra höstrapssorter

Att välja rätt sort är en viktigt grund till en hög och säker skörd. Den extra kraft och vitalitet som genom förädling byggts in i Syngentas hybridsorter är värdefull när väder och odlingsförhållanden varierar. Därför har vi valt samla våra sorter under namnet SAFE HARVEST:

• Starka hybrider med hög avkastning
• Kompakt växtsätt och god stjälkstyrka
• Friska sorter med god vinterhärdighet

Sorternas kompakta växtsätt gör dem säkra att odla och enkla att skörda. De egenskaper som kännetecknar våra sorter är inte bara grunden till en god avkastning utan kan också spara tid och pengar på vägen fram till skörd: 

SAFE HARVESTKÄNNETECKEN NYTTA 

Starka hybrider

Mer kraft och vitalitet vid etablering, utveckling av bladmassa och vid tillväxt.Stabilitet och säkerhet under varierande odlingsförhållanden och i extrema väder.
Kompakt växtsättJämna och kompakta sorter med ett robust växtsätt och starka stjälkar. En lättskött och lättskördad gröda.
God stjälkstyrkaUpprätt eller endast svagt lutande bestånd hela vägen fram till skörd.Maximal oljeinlagring, jämnare avmognad och hög råfettskörd.
Stabil avkastningSyngentas sorter levererar höga och stabila resultat år efter år.Trygghet i odlingsekonomin.
Friska sorterGod resistens mot allvarliga sjukdomar såsom Phoma (torröta) och Verticillium (kransmögel). Hög odlingssäkerhet och god stabilitet innebär att grödans fulla potential utnyttjas.
God vinterhärdighetSorter anpassande för ett svenskt klimat, kan odlas i hela odlingsområdet för höstrapsSäker växtföljdsplanering och stärkt grödkalkyl.
 

Safe Harvest - starka hybrider

Syngenta började marknadsföra hybridrapssorter 2007 och idag finns en bred portfölj med starka sorter på marknaden, utvecklade med odlarens behov i fokus.

Hybriderna kommer ur ett unikt förädlingsprogram där egenskaper ur ett mycket stort ursprungsmaterial kombinerats för att få en starkare slutprodukt.

Syftet med Syngentas hybridrapsförädling är att leverera hög avkastning, stabila skördar och flera former av stresstolerans.

Många odlare uppskattar egenskaperna hos Syngenats hybridrapssorter som gör dem enkla att odla och som ger en säker skörd.

Hör mer om hur förädlingen går till i videon från en rapsförädlingsanläggning i Tyskland.

Sjukdomar och skadedjur i Höstraps

Guide om sjukdomar och skadedjur i höstraps

Rapport från Syngentas förädlingsanläggning för raps och hybridhöstkorn i Bad Salzuflen. Varje sort är noga testad och utvald för att passa i de förhållanden där den marknadsförs.

Hybrider som skyddar mot klumprotsjuka

Som en viktig del av Syngentas förädlingsprogram utvecklas också klumprotresistenta sorter. Andelen fält som är smittade med klumprotsjuka ökar ständigt såväl i Sverige som i många andra länder. Problemet förvärras vid ökande andel raps i växtföljderna och även av att klimatet blivit något fuktigare och varmare på senare år. Därtill kommer den aktiva spridning som sker via jord på maskiner och redskap som flyttas mellan fält.

Klumprotsjukan angriper rapsplantans rötter med stora svulster till följd. Vatten- och näringsupptag hämmas och en kraftigt angripen planta blir så försvagad att den dör under vintern. Andra kan överleva men har en kraftigt begränsad avkastningspotential. De infekterade rötterna innehåller stora mängder sporer som kan överleva i marken i upp till 20 år.

Syngentas klumprotresistenta sorter har samma goda egenskaper som de övriga hybriderna men skyddar också mot en utebliven skörd till följd av klumprotsjuka. Modern förädlingsteknik gör att klumprot-resistenta sorter numera avkastar i nivå ned många icke-resistenta sorter.

Läs mer om den klumprotresistenta sorten SY Alibaba

Så minimerar du risken för klumprotsjuka

● Undvik att odla raps eller andra mottagliga grödor oftare än vart 4-5 år.
● Välj den högavkastande, klumprotresistenta höstrapshybriden SY Alibaba
● Rengör maskiner och jordbearbetningsredskap när de förflyttas mellan fält för att minska spridning av infekterad jord- och skörderester.
● Gör en biologisk markkartering och kontrollera mottagliga ogräs efter symptom för att undvika odling av mottagliga rapssorter på smittad mark.
● Bekämpa de mottagliga ogräsen lomme, penningört, åkersenap, backtrav och spillraps noga. Genomför bekämpningen på hösten innan nya sporer av klumprotsjuka hinner bildas i ogräsens rötter.
● Dränera fälten och/eller odla raps på fält med god dränering. Ett torrt fält hämmar sporernas förmåga att röra sig i marken och infektera rötterna.
● Kalka vid behov och upprätthåll ett gott mark-pH.

Följ grödan live direkt från fältet

Rapsen är i marken - följ med från början i sortförsöken och se vad som händer under år 2020!

Häng med Erik Jönsson från Syngenta och Johan Klostergård från Töreboda, Västergötland, ut i fält och rapssortsdemo av våra rapssorter SY Florian, SY Julietta och SY Iowa. Vilka är förutsättningana? Hur ser strategin ut? Hör med i videon här!

Kort om fältet: Storskalig demo, kört 2 fulla drag med en 6 meter såmaskin, 12 meter av varje sort. Vete som förfrukt. Vi har också satt upp en Fieldeye kamera som du kan följa under hela säsongen.

Med hjälp av en kameran med väderstationer som monterats i fältet kan du följa rapsfält live. Kameran tar 4 bilder varje dag, klockan 10, klockan 12, klockan 14 och klockan 16. 

Under varje bild syns också väderdata för fuktighet, temperatur och nederbörd.