Säkra höstrapssorter

Att välja rätt sort är en viktigt grund till en hög och säker skörd. Den extra kraft och vitalitet som genom förädling byggts in i Syngentas hybridsorter är värdefull när väder och odlingsförhållanden varierar. Därför har vi valt samla våra sorter under namnet SAFE HARVEST:

• Starka hybrider med hög avkastning
• Kompakt växtsätt och god stjälkstyrka
• Friska sorter med god vinterhärdighet

Sorternas kompakta växtsätt gör dem säkra att odla och enkla att skörda. De egenskaper som kännetecknar våra sorter är inte bara grunden till en god avkastning utan kan också spara tid och pengar på vägen fram till skörd: 

SAFE HARVEST KÄNNETECKEN  NYTTA 

Starka 
hybrider

Mer kraft och vitalitet vid etablering, utveckling av bladmassa och vid tillväxt. Stabilitet och säkerhet under varierande odlingsförhållanden och i extrema väder.
Kompakt växtsätt Jämna och kompakta sorter med ett robust växtsätt och starka stjälkar.  En lättskött och lättskördad gröda.
God
stjälkstyrka
Upprätt eller endast svagt lutande bestånd hela vägen fram till skörd. Maximal oljeinlagring, jämnare avmognad och hög råfettskörd.
Stabil avkastning Syngentas sorter levererar höga och stabila resultat år efter år. Trygghet i odlingsekonomin.
Friska sorter God resistens mot allvarliga sjukdomar såsom Phoma (torröta) och Verticillium (kransmögel).  Hög odlingssäkerhet och god stabilitet innebär att grödans fulla potential utnyttjas.
God
vinterhärdighet
Sorter anpassande för ett svenskt klimat, kan odlas i hela odlingsområdet för höstraps Säker växtföljdsplanering och stärkt grödkalkyl.
Klumprotsjuka

Ta upp kampen mot klumprotsjuka

Inom rapsodlingen är klumprotsjuka ett ökande problem. Uppskattningsvis finns sporer av klumprotsjuka i var tredje åker i Sverige. Problemet ökar främst på grund av den stora förekomsten och spill av rapsplantor i eftergrödor.

Visste du att...?

Syngenta har samarbeten över hela världen. Vi samarbetar med över 1 400 gårdar i 39 olika länder när det kommer till utvecklingen av våra sorter.
Vårt mål är att öka de genomsnittliga skördarna för världens vanligaste grödor med 20 % innan 2020, utan att använda mer mark, vatten eller resurser.

Med våra höstrapssorter Safe Harvest har du en bra utgångspunkt för hög skörd redan från början. Du kan däremot optimera den ytterligare genom att ta hänsyn till sorternas särskilda egenskaper och de möjligheter de ger dig.

Våra Safe Harvest-sorter kännetecknas av att de är korta, långsamt växande typer, som inte kräver växtreglering för att ge bra utbyte. Samtidigt är de i allmänhet mycket robusta och du har därför mindre behov av växtskydd än om du odlar andra sorter.

Safe Harvest-sorterna står även emot torröta (phoma). Det betyder att du inte behöver oroa dig för det, och att du får högre utbyte per hektar jämfört med sorter med risk för torröta.

Safe Harvest-sorterna kännetecknas exempelvis av bra täckförmåga, vilket effektivt förhindrar ogräs bland grödorna. Sortens tidiga blomning gör samtidigt att risken för rapsbaggar minskar avsevärt. Dessutom är Safe Harvest-sorterna inte lika mottagliga för torröta (phoma) som en del andra sorter.

Sjukdomar och skadedjur i Höstraps

Guide om sjukdomar och skadedjur i höstraps

Produkter till raps

Växtskyddsprodukter till raps

Visste du att...?

SY Florian är resistenta mot phoma. Därför kan du från början vara säker på att villkoren är optimala.

Med Safe Harvest-sorterna har du även stor flexibilitet när det gäller tidpunkten för skörd. Det gör det lättare att organisera ditt arbete och utnyttja resurserna optimalt under den hektiska hösten. Vi rekommenderar alltid att du pratar med din lokala Syngenta-kontakt om planering av odlingen, däribland gödslingsstrategi, växtreglering osv. På så sätt kan vi tillsammans optimera växten under säsongen, med hänsyn till de specifika omständigheterna i ditt område. Då kan du uppnå bästa möjliga resultat när det blir skördetid.

Safe Harvest höstrapssorter – klicka på en sort för att få mer information

Safe Harvest Logo

Aganos - Nyhet

Aganos har stabilt hög avkastning och god vinterhärdighet även vid sena nattfroster

Safe Harvest Logo

SY Florian

Välj SY Florian för en högpresterande rapssort som är resistent mot phoma.

Safe Harvest Logo

SY Alibaba

SY Alibaba har hög avkastning vid angrepp av klumprotsjuka och mognar tidigt för