Om Syngenta

Syngenta om oss

Syngenta är ett världsledande jordbruksföretag med mer än 28 000 anställda i över 90 länder som levererar två huvudtyper av produkter: frön och växtskydd.

 

Syngenta Nordics A/S

Syngenta Nordics säljer lantbruksutsäden och växtskyddsprodukter till återförsäljare inom nordiskt lantbruk. Härutöver också grönsaksfröer till yrkesodlare inom såväl frilands- som växthusodling.

Inom spannmål, majs och oljeväxter erbjuder Syngenta konkurrenskraftiga sorter anpassade för dagens krav på en lönsam växtodling. De marknadsledande maltkornssorterna utgör goda exempel på detta. 

För att varje år säkerställa livsmedel av hög kvalitet, en god miljö samt ett lantbruk med god ekonomi, så utvecklar Syngenta växtskyddsprodukter för bekämpning av såväl ogräs som skadedjur och svampsjukdomar.

Sammanlagt är vi ca 30 anställda i Norden, varav 20 arbetar vid vårt nordiska huvudkontor i Köpenhamn.

Syngenta är medlem av branschorganisationen Svenskt Växtskydd som arbetar för en behovsanpassad och säker användning av kemiska växtskyddsmedel

Syngenta globalt

I stora delar av världen är jordbruksmarken begränsad och vattenresurserna knappa. Därför kommer morgondagens odlare att behöva producera mycket mer mat och foder med samma naturtillgångar som idag.

Att förverkliga växters potential är Syngentas mål. Vi uppnår detta genom att arbeta efter våra värderingar: innovation, intensitet, hälsa och prestation.

• Innovation innebär att alltid söka efter bättre metoder: att omvandla vetenskapliga- och affärsmässiga genombrott till nya lösningar. Detta gör vi genom att främja personalens kreativitet och genom nära samarbete med kunder.
• Intensitet handlar om att ha en positiv inställning: att fokusera vår passion och energi. Detta ger oss möjligheten att bygga nya partnerskap. 
• Våra hälsovärderingar bidrar till livskvalitet. De reflekterar vår djupa respekt för naturen och miljön, och vårt engagemang för att frigöra personalens vitalitet och potential.
• Prestation handlar om att leverera högkvalitativa resultat och uppnå referensstandard: att bygga upp vårt företag på ett säkert och etiskt sätt, och hålla våra löften.

Du kan hitta mer information om Syngenta globalt på www.syngenta.com

Syngenta Strandlodsvej 44

Kontakta oss

Hitta våra telefonnummer, e-postadresser etc. här

Syngenta

Nyheter

Läs de senaste nyheterna från oss

Karriär hos Syngenta

Karriär

Vill du söka jobb hos oss? Läs mer här

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat