Så här fungerar biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel


Biologiska bekämpningsmedel är den breda termen för produkter som är baserade på naturens egna egenskaper och som kan hjälpa grödor att motstå sjukdomar, insektsangrepp  och konkurrens från ogräs. Produkterna kan ha en direkt bekämpningsmedelseffekt, eller så har de en indirekt effekt genom att stimulera grödans eget immunsystem. Medlen är baserade på naturligt förekommande material, i motsats till syntetiskt producerade växtskydd.

Rapsmärke

Varför använda biologiska bekämpningsmedel?

Biologiskt växtskydd används för att bibehålla grödans avkastningspotential och kvalitet trots de faktorer som utgör ett hot mot grödan - såsom sjukdomar, insekter och ogräs som konkurrerar med grödan.

Områden som det arbetas inom är  användning av bakterier och deras metaboliter, patogena svampar, virus, växtextrakt, feromoner, kitin bland annat. Produkternas verkningsmekanismer är ofta ännu inte fullständigt beskrivna, men utvecklingen av biologiska medel kommer att bidra till förståelsen framöver.

I samband med utvecklingen av detta nya område används ett stort antal tekniker som kommer att fortsätta utvecklas under många år framöver, detta inkluderar användningen av RNA-interferens (RNAi).

QUANTIS biostimulant

QUANTIS

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.