Tillgänglighetspolicy

Vi inser vikten av att tillhandahålla en webbplats som är inkluderande och tillgänglig för alla besökare. På den här sidan förklaras

  • hur vi gör webbplatsen tillgänglig; 
  • vilka funktioner som förbättrar webbplatsens tillgänglighet; 
  • hur du gör om du har frågor eller synpunkter du vill framföra till oss. 

Metod

Den här webbplatsen är designad för att uppfylla eller överträffa kriterierna för nivå A i World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0.

Tillgänglighetsfunktioner

Tangentbord. Vi har lagt in länkar för att gå till huvudinnehållet som gör det möjligt att hoppa över navigeringsmenyn och gå direkt till sidans huvudinnehåll.

Textstorlek. Du kan ändra textstorlek i webbläsarens inställningar: Visa – Textstorlek. Beroende på dina textinställningar kan vissa sidor visas annorlunda än avsett.

Alternativ text för bilder. Alla bilder har fått alternativ text.

Rubriker. HTML-rubriker har använts för att visa sidans struktur och fungera som stöd för hjälpmedel som möjliggör navigering från rubrik till rubrik på sidan. 

Länktext. Alla hyperlänkar är begripliga även när de ska läsas utanför sitt sammanhang, och länkarna har ett annat textformat än normal brödtext.

Oberoende av JavaScript. Där JavaScript eller andra script används för navigering eller en viss funktion finns det också en alternativ metod om din webbläsare inte stödjer dessa script.

Färgkontrast. Vi har valt färg på text och bakgrund som ska säkerställa att kontrasten är tillräcklig och sett till att information inte enbart synliggörs med färg.

Stilmallar. Vi har använt kaskadmallar (Cascading Style Sheets, CSS) för att styra hur sidor presenteras och strukturerad uppmärkning av innehållet. Även om stilmallarna inte stöds eller är avstängda, är informationen på webbplatsen ändå tillgänglig och läsbar.

Frågor och återkoppling

Om du har svårt att hitta information på den här webbplatsen eller om du har synpunkter kan du mejla eller skriva till oss – kontaktuppgifter finns på den här sidan. 

Revisionsdatum

Denna tillgänglighetspolicy uppdaterades senast den 25 maj 2018.