Växtskyddsprodukter till potatis - hitta växtskyddsprodukter till potatis här
Potatis

Produkter till potatis

Det är viktigt att du väljer en beprövad potatisstrategi med dokumenterad effekt. En bra strategi bygger på att behandla vid rätt tidpunkt, och att använda produkternas egenskaper på rätt plats i strategin. Använd växtskyddsmedel med olika verkningsmekanismer för att förebygga resistens. Hitta växtskyddsmedel till potatis nedan

Hitta växtskyddspreparat till potatis nedan

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Potatis fält

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling...

Quantis - Biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Hjälper grödan hantera stress från värme och torka för att bibehålla skördenivån