Hitta växtskyddspreparat till potatis nedan

Svamp
add remove
Ogräs
add remove
Insekt
add remove
Betning
add remove
Biostimulant
add remove

Läs mer om potatis och de problem som kan uppstå på fältet

Bra etablering i potatis

God etablering

Säkra en god etablering genom att beta din potatis.

Skydda ditt potatisfält från ogräs

Ogräsfria potatisfält

Skydda ditt potatisfält från ogräs

Undvik mögel i potatisen

Undvik mögel i potatisen

Skydda mot potatismögel i ett tidigt skede

Undvik mögel i potatisen

Undvik alternaria i din potatis

Förhindra utbrott av Alternaria i din potatis

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

QUANTIS biostimulant

QUANTIS

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling