Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta. ”ZERO impact” syftar till att öka säkerheten vid användning av våra produkter. Detta gäller såväl hantering som användning av våra produkter. Vi har tagit fram fem tips för användning och hantering.

 en betesmark

Växtskydd: Fem tips

Växtskyddsmedel måste användas med omtanke. Detta gäller såväl hantering som användning av våra produkter. Vi strävar kontinuerligt efter att åstadkomma så låga restnivåer som möjligt i grödor och miljö.
Därför vi har tagit fram fem tips för användning av växtskyddsmedel. Här hittar du ämnen om: Skydda bin, biologisk mångfald, avdrift och munstycken, rengöring av utrustning och säkerhet.

Betat utsäde: Fem tips

Vid användning av betat utsäde är det viktigt att uppmärksamma de risker som finns med produkten och använda och hantera den därefter. Därför har vi tagit fram fem tips för hur man som jordbrukare kan öka säkerheten vid användning av betat utsäde.