Aim for Zero Impact - Människor och miljö har högsta prioritet.

You are here

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta. ”ZERO impact” syftar till att öka säkerheten vid användning av våra produkter. Detta gäller såväl hantering som användning av våra produkter. Vi har tagit fram fem tips för användning och hantering.