Möjligheter genom partnerskap

Varken Syngenta eller någon annan har alla svar på hur vi möter de globala utmaningarna för jordbrukets och livsmedelsproduktionens framtid, men tillsammans kan vi hitta lösningarna.

På Syngenta är vi varje år involverade i många olika samarbeten och partnerskap med olika intressenter runt om i världen för att främja och dela vår förståelse av det moderna jordbruket, och här spelar hållbarhet en avgörande roll. Det här tar vi med oss i vår forskning och utveckling av nya produkter och lösningar.  Därför uppmanar Syngenta också till öppenhet och en öppen dialog med myndigheter och den oberoende forskningsmiljön om framtida lösningar och innovation inom jordbruket.  

Syngenta är medlem i Svenskt Växtskydd och respekterar och uppfyller standarderna i FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) internationella uppförandekod för distribution och användning av bekämpningsmedel (International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides). Vi sitter i styrelsen för Svenskt Växtskydd, och genom medlemskapet Svenskt Växtskydd arbetar vi aktivt med olika intressenter i den svenska livsmedelsbranschen för säker hantering och användning av växtskyddsmedel.

Syngenta är medlem i  FN:s Global Compact Nordiska Nätverk. Vi stöder FN:s Global Compacts tio principer och arbetet med de globala målen. Läs mer om våra partners via länkarna nedan.

Svenskt Växtskydd logo

Svenskt Växtskydd

FN:s globala mål för hållbar utveckling

2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling. Det är en universell uppmaning till handling för att utrota fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor kan leva i fred och välstånd. Målen styr FN:s utvecklingsagenda fram till 2030. 

Syngenta stöder de globala målen. Vi tror att de kommer att bidra till att mobilisera de åtgärder och den innovation som behövs för att skapa en bättre och mer hållbar värld. Detta kommer att kräva nya sätt att tänka och arbeta, och ett massivt samarbete mellan regeringar, icke-statliga organisationer, företag, finans- och givarinstitutioner, skolor och universitet. Det gemensamma målet bör vara att skapa en hållbar framtid där den ekonomiska tillväxten går hand i hand med en hälsosam miljö och respekt för de mänskliga rättigheterna.

De globala målen understryker relevansen och betydelsen av vår Good Growth Plan. De sex åtagandena i planen bidrar direkt till det andra globala målet – avskaffa hunger – och stödjer också nio av de andra målen. På vår globala webbplats kan du läsa mer om hur vi genom våra initiativ och verksamheter stödjer och försöker bidra till FN:s utvecklingsmål.

UN

FN:s globala mål för hållbar utveckling

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?