The Good Growth Plan – vårt engagemang för jordbruket | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

The Good Growth Plan

The Good Growth Plan är ett centralt inslag i vårt arbete.

Principerna och prioriteringarna i The Good Growth Plan är djupt integrerade i vårt sätt att arbeta över hela världen. Vi samlar in globala data och insikter från våra referensjordbruk, som vi delar med partners, akademiker, icke-statliga organisationer och offentliga institutioner runt om i världen.

Erfarenheten från detta gör att vi kan förbättra våra kommersiella erbjudanden och leverera verkliga och mätbara fördelar för lantbrukare och miljö. På så sätt bidrar planen till en bättre hållbarhet både för vår egen verksamhet och för vår planet.

Nordiskt perspektiv på The Good Growth Plan

Genom att utveckla produkter och ge tydliga råd till lantbrukarna strävar vi kontinuerligt efter att åstadkomma så låga restnivåer som möjligt i grödor och miljö. Vi prioriterar och värdesätter säkerheten för våra starkt reglerade produkter och den roll kontroll spelar för att skydda livsmedelskvaliteten och miljön. 

I de nordiska länderna arbetar vi målinriktat för att uppnå:  

• Lägsta möjliga resthalter i grödor och miljö
• Biologisk mångfald, bland annat genom sådd av blomsterremsor 
• Utbildning och vägledning i ansvarsfull och optimal användning av våra produkter 
• Digitala lösningar

Våra sex åtaganden

Vi har definierat sex åtaganden för att arbeta mot ett mer hållbart jordbruk. Varje åtagande innebär höga målsättningar som vi strävar efter att uppnå till 2020. Vi rapporterar om våra framsteg för vart och ett av målen varje år i The Progress Report, som finns på vår globala webbplats här.

Här ser du våra sex åtaganden. Klicka på länkarna under ikonerna så dirigeras du till vår globala webbplats där du kan läsa mer.

Resultaten hittills

The Good Growth Plan är inte bara en riktlinje för hur vi arbetar för att skapa hållbarhet både inom jordbruket och oss själva, det avgör också hur vi mäter resultaten.

Nedan kan du se våra framsteg hittills för de sex åtagandena. Där finns också länkar som leder dig vidare till vår globala webbplats där du kan läsa mer.

Se även intervjun med vår Chief Sustainability Officer Alexandra Brand från Sustainable Business Summit 2019 i London – klicka på videon

Skapa effektivare grödor

Vi har åtagit oss att öka den genomsnittliga produktiviteten för världens största grödor med 20 procent utan att använda mer mark, vatten eller resurser.

Vi höjer kontinuerligt jordbrukets referensavkastning i förhållande till gällande riktmärken och axlar en ledande roll i den digitala revolution som kommer att förändra jordbruket under de närmaste åren.

Make crops more efficient bild

Bevara jordbruksmark

Vi har åtagit oss att förbättra fertiliteten på 10 miljoner hektar jordbruksmark på gränsen till nedbrytning.

Vi har redan uppnått förbättringar i ett område som motsvarar Guatemalas storlek, och vi bygger momentum i samarbete med många olika partners.

Rescue more farmland bild

Förbättra den biologiska mångfalden

Vi har åtagit oss att förbättra den biologiska mångfalden på fem miljoner hektar jordbruksmark.

Vår erfarenhet och evidensbas visar att investeringar i biologisk mångfald är en bra affär. Jordbruket är också beroende av pollinering.

Help biodiversity florish bild

Stärka småskaliga jordbruk

Vi har åtagit oss att nå 20 miljoner småbrukare och göra det möjligt för dem att öka produktiviteten med 50 procent.

Vi har sett betydande ökningar i smålantbrukares avkastning och samarbetar med partners för att uppnå bättre arbetsmetoder på gårdarna.

Empower smallholders bild

Arbetssäkerhet inom jordbruket

Vi har åtagit oss att utbilda 20 miljoner jordbruksarbetare om arbetssäkerhet, särskilt i utvecklingsländer.

Säker, ansvarsfull och effektivast användning av våra produkter är högt prioriterat, och vi utbildar så många lantbrukare som möjligt i ansvarsfull och säker användning av våra produkter, bland annat genom lokala samarbeten.

help people stay safe

Skydda jordbruksarbetare

Vi har åtagit oss att sträva efter rättvisa arbetsvillkor i hela vår leveranskedja.

Vi är på väg att nå vårt mål på 100 procent – och bli först i vår bransch med att få en global Fair Labour Association-ackreditering.

look after every worker bild

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Ansvarig användning av våra produkter

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....