The Good Growth Plan

The Good Growth Plan är ett centralt inslag i vårt arbete.

Principerna och prioriteringarna i The Good Growth Plan är djupt integrerade i vårt sätt att arbeta över hela världen. Vi samlar in globala data och insikter från våra referensjordbruk, som vi delar med partners, akademiker, icke-statliga organisationer och offentliga institutioner runt om i världen.

Erfarenheten från detta gör att vi kan förbättra våra kommersiella erbjudanden och leverera verkliga och mätbara fördelar för lantbrukare och miljö. På så sätt bidrar planen till en bättre hållbarhet både för vår egen verksamhet och för vår planet.

Nya mål för framtidens hållbara jordbruk 

Vår nya Good Growth Plan 2025 sätter fokus på kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Vår ambition är att öka kunskaperna och hitta produkter och teknologier som ger de bästa lösningarna för både jordbrukare och miljö.

Syngenta ska försöka skapa positiva klimatresultat på global nivå. Det gör vi genom att fokusera på olika områden som utgör stora utmaningar för klimatet och miljön. Det handlar bland annat om koldioxidutsläpp, markerosion och biologisk mångfald.

Den nya Good Growth Plan innehåller omfattande nya åtaganden för att minska jordbrukets koldioxidavtryck och hjälpa lantbrukare att hantera de extrema vädermönster som orsakas av klimatförändringarna. 

Varje åtagande innebär höga målsättningar som vi strävar efter att uppnå till 2025. Vi rapporterar om våra framsteg för vart och ett av målen varje år i The Progress Report, som finns på vår globala webbplats här.

Här ser du våra åtaganden. Klicka på länkarna under ikonerna så dirigeras du till vår globala webbplats där du kan läsa mer.


Nordiskt perspektiv på The Good Growth Plan

Genom att utveckla produkter och ge tydliga råd till lantbrukarna strävar vi kontinuerligt efter att åstadkomma så låga restnivåer som möjligt i grödor och miljö. Vi prioriterar och värdesätter säkerheten för våra starkt reglerade produkter och den roll kontroll spelar för att skydda livsmedelskvaliteten och miljön. 

I de nordiska länderna arbetar vi målinriktat för att uppnå:  

• Lägsta möjliga resthalter i grödor och miljö
• Biologisk mångfald, bland annat genom sådd av blomsterremsor 
• Utbildning och vägledning i ansvarsfull och optimal användning av våra produkter 
• Digitala lösningar

Resultaten hittills

The Good Growth Plan är inte bara en riktlinje för hur vi arbetar för att skapa hållbarhet både inom jordbruket och oss själva, det avgör också hur vi mäter resultaten.

Nedan kan du se våra framsteg hittills för de sex åtagandena. Där finns också länkar som leder dig vidare till vår globala webbplats där du kan läsa mer.

Se även intervjun med vår Chief Sustainability Officer Alexandra Brand från Sustainable Business Summit 2019 i London – klicka på videon

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?