Cookie policy

Versionsdatum 8 september 2020

www.syngenta.se (kallas i denna cookiepolicy ”vår webbplats”) drivs av Syngenta Nordics A/S (CVR: DK 20 57 57 78), med huvudkontor på Strandlodsvej 44, DK-2300 København S, Danmark (benämns i denna cookiepolicy ”Syngenta”, ”vi”, ”oss”). 

Liksom de flesta andra webbplatsägare använder vi cookies för att ge användare av vår webbplats den bästa upplevelsen vi kan. Vi tillhandahåller ytterligare information nedan om de cookies vi använder, deras syfte, hur du accepterar eller avvisar och raderar dem från en enhet, länkar till vår integritetspolicy och länkar till relevanta tredje parters cookiepolicyer och integritetspolicyer. 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats installerar på en användares enhet vid besök på webbplatsen. Cookies hjälper webbplatser att känna igen användarens enhet nästa gång de besöker den webbplatsen. 

Samtycke:

Vi presenterar en banner för användarna när de besöker vår webbplats från vilken webbläsare eller enhet som helst. Bannern ger möjlighet att acceptera eller avvisa cookies (med undantag för cookies som är absolut nödvändiga för driften av vår webbplats). Alternativt kan användare ändra sina cookieinställningar när som helst genom att klicka på länken nedan – användarna har möjlighet att ändra (via kryssrutor) vilka cookies de accepterar.

Användare kan ta bort webbinformation (inklusive cookies) från sin webbläsaren i enlighet med alternativen och instruktionerna för webbläsaren.

Vår webbplats använder vissa cookies från tredje part (t.ex. Google Analytics). Vi tillhandahåller användaren länkar till den tredje partens cookiepolicy och integritetspolicy så att användaren kan förstå på vilket sätt den tredje parten kommer att använda cookiedata. Vi tar emot och behandlar vissa uppgifter från tredjepartscookies som vi använder för de ändamål som förklaras i cookietabellen nedan.

Vår webbplats använder följande typer av cookies:

  • Nödvändiga cookies är sådana som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt. De är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna tillhandahålla den funktion eller tjänst som användaren begär. Användarens samtycke krävs inte för att placera ut denna typ av cookie på enheten.
  • Preferenscookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen beter sig eller ser ut, t.ex. det språk som användarens valt. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies (se definitioner nedan). Användarens samtycke krävs för att placera ut denna typ av cookie på enheten.
  • Statistikcookies möjliggör analys eller mätning av användarens beteende på webbplatsen, inklusive annonsers effekt och analyser av var användarna klickar. Detta görs för att förbättra webbplatsen och hjälpa webbplatsägare förstå hur besökarna interagerar med deras webbplatser genom att samla in och rapportera information. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies (se definitioner nedan). Användarens samtycke krävs för att placera ut denna typ av cookie på enheten.
  • Marknadsföringscookies används för att spåra användare på olika webbplatser. De lagrar information om användarens beteende som erhålls genom kontinuerlig observation av deras surfvanor. Detta gör det möjligt att utveckla en specifik användarprofil för att en webbplats ska kunna visa reklam som är relevant för den enskilde användaren och mer värdefull för utgivare och tredjepartsannonsörer. Dessa kan vara förstaparts- eller tredjepartscookies (se definitioner nedan). Användarens samtycke krävs för att placera ut denna typ av cookie på enheten.

Förstaparts- och tredjepartscookies:

  • Förstapartscookies är sådana som vi (Syngenta) placerar ut på användarens enhet från vår webbplats. 
  • Tredjepartscookies placeras på en användares enhet av vissa funktioner som är aktiverade på vår webbplats och tillhandahålls av en annan enhet än Syngenta (en ”tredje part”). Den tredje parten behandlar de uppgifter som erhålls via cookies. Vi (Syngenta) kan dock också använda informationen från tredjepartscookies (t.ex. Google Analytics). 

Sessions- och beständiga cookies: 

  • Sessionscookies innehåller information som lagras på en plats för temporärt minne och tas därefter bort efter det att sessionen har slutförts eller webbläsaren har stängts. Sessionscookies lagrar information som användaren har matat in och spårar användarens rörelser på webbplatsen.
  • Beständiga cookies kommer att finnas kvar på användarens enhet under den tidsperiod som anges i cookietabellen nedan. 

Personuppgifter:

Vissa cookies på vår webbplats använder personuppgifter, t.ex. användarens IP-adress. 

Vår behandling av personuppgifter kommer att ske i enlighet med vår integritetspolicy. Läs gärna vår integritetspolicy för att få veta mer om hur vi behandlar personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Med avseende på tredjepartscookies, se även cookiepolicyer och integritetspolicyer från relevanta tredje parter som finns tillgängliga via länkarna i cookietabellen nedan.

Internationella överföringar av personuppgifter:

Vi kommer att överföra personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) enligt cookietabellen nedan. Alla sådana överföringar kommer att ske i enlighet med de rättsliga kraven för sådana internationella överföringar. Mer information finns här.

USA: Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som överförs till utomstående organisationer i USA kommer att skyddas på lämpligt sätt genom att säkerställa att mottagarorganisationen har antagit Europeiska kommissionens godkända standardavtalsklausuler. Mer information finns på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Syngentakoncernen: Vi överför personuppgifter till Syngentas koncernföretag baserade utanför EES, inklusive vårt moderbolag Syngenta AG som har sitt säte i Schweiz. Vi kan lagenligt överföra personuppgifter till Syngentas koncernföretag, eftersom länderna av Europeiska kommissionen har bedömts säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller för att vi har avtal om dataöverföring inom koncernen som innehåller standardklausuler om dataskyddsöverföring som godkänts av Europeiska kommissionen. Mer information om sådana arrangemang finns här: 

Internationella överföringar av personuppgifter av tredje part:

Du kan ta reda på om eventuella internationella överföringar av personuppgifter som görs av de tredje parter som identifieras i denna cookiepolicy i deras respektive integritetspolicyer via länkarna i cookietabellen nedan.