Om du vill ha bästa möjliga utfall av din höstkornsodling (kärnskörd, halmskörd, odlingssäkerhet etc), så ska du välja hybridhöstkorn från Syngenta.

Våra sorter av hybridhöstkorn kallar vi för HYVIDO. Hybrider kräver ett intensivt förädlingsarbete under många år för att nå den eftersträvade överlägsenheten jämfört med linjesorter - resultaten talar för sig själv!

Med HYVIDO får du utsäde som ger säkert resultat varje gång. Skörden ligger ofta minst 5 % över traditionella linjesorter.

 

Vilka HYVIDO-sorter kan du beställa?

Våra hybridhöstkornssorter i år är SY SCOOP, SY DAKOOTASY GALILEOO och JETTOO. Klicka på namnen för mer information om sorternas specifika egenskaper.

Tour de Farm över Sundet

Tour de Farm över Sundet

Få odlingstips och inspiration för din jordbruk

Trygghet i odlingen med Hyvido hybridhöstkorn

  • Hybridvitalitet – bättre stresstolerans mot t.ex. torka och manganbrist
  • Utvecklad för tidig sådd och för att hålla tillväxtpunkten nere. 
  • Robust med bra bestockningsförmåga på hösten
  • Lämplig för alla jordtyper
  • Fullgod kärnkvalitet 
  • Stark konkurrensförmåga mot ogräs

Höstkorn sortförsök, kärnskörd hela Sverige 2019-2023, svampbehandlat

hostkorn_sortforsok_hela_sverige.

Är det lönsamt att odla HYVIDO?

Det finns vissa typiska skillnader mellan HYVIDO hybridhöstkorn och ett höstkorn av linjetyp, bland annat vad gäller utsädesmängd, pris på utsäde samt avkastning.

Grafiken nedanför visar hur kalkylen för hybridhöstkorn skiljer sig från kalkylen för höstkorn av linjetyp. Kalkylen baserar sig på erfarenheter från försök och praktisk odling. Se kalkylen som exempel på hur en egen kalkyl kan ställas upp. 

Utsädemängden för HYVIDO är betydligt lägre än för linjesorter och priset för utsäde högre, men i gengäld ser vi oftast en genomsnittlig meravkastning på > 5 % eller ca 6-7 dt/ha. Vid ett marknadspris på 1,65 kr/ kg innebär det en genomsnittlig merintäkt om ca 1 100 kr/hektar och ett netto på ca 750 kr/hektar.

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Typiska skillnader mellan HYVIDO och linjesort

Marknadspris foderkorn = 1,65 kr/kg

Typiska skillnader mellan Hyvido och linjesort

Grafiken baseras på erfarenheter från officiella försök och praktisk odling och ska ses som riktlinjer för hur en mer exakt och lokal kalkyl kan ställas upp.

Frågor och svar om HYVIDO

SY Scoop Hyvido hybrid höstkorn

SY SCOOP - NYHET

SY SCOOP är marknadens mest vinterhärdiga höstkornssort

SY DAKOOTA -  hyvido hybrid höstkorn logo

SY DAKOOTA

Högt avkastande och robust hybrid

SY Galileoo - HYVIDO Hybrid höstkorn logo

SY GALILEOO

Stor kärna med hög rymdvikt

JETTOO - hyvido hybrid höstkorn logo

JETTOO

Mycket hög avkastning i svenska sortförsök

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Hyvido

Odlingsvägledning

Så här lägger du grunden till ett optimalt Hyvido-bestånd.