Varje skörd är starten på en ny

Allt du behöver veta om ogräs

Syngenta är experter på ogräsbekämpning. Oavsett vilka ogräs du har problem med har vi lösningarna, som hjälper dig att maximera dina grödors potential och därmed också avkastningen.

På denna sida har vi samlat allt du behöver veta om ogräsbekämpning. Här hittar du allt från vilka produkter vi erbjuder till tips om god sprutteknik och hur du ska tänka för att undvika resistens 

HUR PÅVERKAR OGRÄS MIN SKÖRD?

 • 5 plantor av flyghavre per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
 • 13 plantor av renkavle per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
 • 15 plantor av kvickrot per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
 • 15 plantor av åkerven per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Ogräsmedel

Känn ditt ogräs

Det vanligaste gräsogräset och hur man bekämpar det

Ett brett urval av kraftfulla och effektiva herbicider

Grunden för en lyckad ogrässtrategi är att välja rätt produkt för det ogräs du har problem med.

Gemensamt för Syngentas herbicidportfölj är att produkterna är effektiva, kraftfulla och pålitliga.

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

AXIAL one banner

Mot både gräsogräs och örtogräs

AXIAL One - effektiv mot gräsogräs och örtogräs

Du kan göra mycket för att undvika eller minska problemen med ogräs, sjukdomar och insekter i dina grödor. Integrerat växtskydd, IPM, handlar om en hållbar användning av växtskyddsmedel.

Genom att kombinera olika typer av åtgärder bekämpar du ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter i din odling. Det gör du genom att: 

Det gör du genom att: 

 • Variera växtföljden 
 • Växla mellan olika ogräsmedel och preparat 
 • Bearbeta jorden på ett korrekt sätt 
 • Växla mellan olika dosnivåer 
 • Hantera fröbanken på ett korrekt sätt, till exempel genom att välja den jordbearbetning som passar din verksamhet 
 • Kombinera så många verkningssätt som möjligt över din växtföljd 
 • Ständigt växla mellan de olika åtgärderna listade ovan 
 • Implementera åtgärderna vid rätt tillfälle och tidpunkt 

För att motverka herbicidresistens är den enskilde lantbrukarens kunskap om att ta fram en långsiktig strategi det allra viktigaste.

Höst och vårbehandling 

För en kraftfull och uthållig gräsogrässtrategi mot bland annat renkavle, åkerven, flyghavre och kvickrot i höstvete, råg och rågvete: 

Höstbehandling

Vi rekommenderar att du höstbehandlar med vår produkt BOXER, som är basen i en framgångsrik ogrässtrategi. BOXER kan rå på både gräsogräs och en hel del örtogräs och ska för bästa effekt användas i så tidigt skede som möjligt, gärna i stadie 09–11. 

Vårbehandling

Om det finns gräsogräs kvar efter höstbehandlingen rekommenderar vi en uppföljning av höstbehandlingen med AVOXA på våren. Genom att kombinera BOXER och AVOXA har du redan använt tre olika aktiva substanser med olika verkningssätt, tack vare AVOXA:s unika kombination av ACCase-hämmare och ALS-hämmare. 

När du väljer AVOXA för din vårbehandling, särskilt vid användning tillsammans med en höstbehandling med BOXER och i kombination med icke-kemiska åtgärder för att bekämpa ogräs, får du en kraftfull, långsiktigt hållbar och pålitlig effekt mot herbicidresistenta gräsogräs.

Användning av våra produkter lille banner

God och säker sprutteknik

Optimerad och god sprutteknik är viktigt för dig som ska ogräsbehandla på hösten och våren.

Inte bara för att för att bli av med de svåra ogräsen i tid, utan också för att undvika avdrift, att dropparna ska hamna på rätt plats och ge den förväntade effekten

Resistens - Varför är det så viktigt att ha en strategi?

Vad händer om jag inte har det?  

Det finns både kortsiktiga och långsiktiga förluster i att ignorera faran med herbicidresistens.  

KORT SIKT:

handlar det om att man riskerar en lägre skörd och ett besvärligt skördearbete när resultatet av ogräsbekämpningen inte fungerar.

LÅNG SIKT:

betyder att en långt gången utveckling av herbicidresistenta ogräs påverkar markens produktionsförmåga. Det innebär att det begränsar valmöjligheterna när det gäller till exempel växtföljd och jordbearbetning.

Ogräs konkurrerar mot skörden vad gäller ljus, vatten och näring och det är en stor konkurrensfördel inom lantbruket att fortfarande ha möjlighet att flexibelt kunna använda herbicider.  

Resistens kan därför förstöra de små marginaler som lantbrukare redan har. Att herbicidresistens hos besvärliga ogräs såsom renkavle kan leda till allvarliga och långdragna konsekvenser innebär att det är ett problem som bör tas på största allvar. 

Att ha en välfungerande bekämpningsstrategi som sträcker sig över en längre tid är nyckeln till att hålla produktionen kostnadseffektiv och åkermarken säker och produktiv. 

Syngentas ambition är att alltid bidra med kunskap om hur resistens kan motverkas. Kontakta gärna våra återförsäljare eller vår support för att diskutera hur du kan förbättra din strategi. 

Herbicisresistens

Vad är herbicidresistens?

Här hittar du info om ogräsresistens och välja rätt strategi

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Ogräsmedel

Känn ditt ogräs

Det vanligaste gräsogräset och hur man bekämpar det

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Varje skörd är starten på en ny

Pinoxaden - Ny molekyl

Nya produkter för gräsogräs i spannmål

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

AXIAL one banner

Mot både gräsogräs och örtogräs

AXIAL One - effektiv mot gräsogräs och örtogräs