banner

NIENTRIS – Kvävefixerande bakterier för optimal kvävenivå

Med NIENTRIS kan din gröda nå optimal kvävenivå med hjälp av kvävefixerande bakterier. Tekniken gör det möjligt att förse grödan med kväve som är tillgängligt när grödan behöver det. Bakterierna fixerar kväve från liften och omvandlar det till ammoniumkväve som blir tillgängligt för grödan. 

NIENTRIS kan användas i alla grödor men rekommenderas särskilt i spannmål, raps och vallgräs. Godkänd att användas i både ekologisk och konventionell produktion. 

Beroende av behovet i ditt fält kan du antingen: 

  • Öka den totala kvävetillförseln genom att komplettera med NIENTRIS

  • Ersätta en del av din planerade kvävetilldelning med NIENTRIS

Så fungerar den kvävefixerande produkten NEINTRIS

• Bakterierna i NIENTRIS koloniserar grödan och förser den med kväve från luften vilket ger en kontinuerlig tillförsel av kväve för att fylla grödans behov.

• NIENTRIS appliceras på grödan med en vanlig växtskyddsspruta.

• När bakterien applicerats på grödan och kommer i kontakt med fukt från jord och plantor aktiveras den och koloniserar både blad, rötter och rotzon.

• Bakterien från bakteriestammen Azotobacter salinestris CECT 9690 bildar en biofilm på växten som ger skydd under tiden bakterien utvecklas och förökar sig.


NIENTRIS innehåller dessutom ett prebiotikum (Wickerhamomyces anomalus CECT 13172) som ökar tillväxten och aktiviteten av bakteriestammen.

NIENTRIS produktinformation

BAKTERIEBakterie: Azotobacter salinestris Stam CECT9690 (1x107 cfu/g) 
Jästkultur: Wickerhamomyces anomalus Stam CECT13172
FORMULERINGPulver (WP)
GRÖDAAlla lantbruksgrödor
DOSERING50 g/ha, en påse innehåller 250 g
BEHANDLINGAR1-3
VERKNINGSMEKANISMERBiologisk kvävefixering och biostimulering på och i plantans rötter och blad. Etablering av motståndskraftig biofilm på ytan.
TANKBLANDNINGKan blandas med de flesta växtskyddsmedel – hitta blandningstabell ​här

Rekommendation NIENTRIS i spannmål, raps och vall ​

Raps

50 g/ha NIENTRIS på hösten när rapsen har 2-4 blad men kan appliceras fram till tidig blomning.

Spannmål​

Höstsäd: 50 g/ha NIENTRIS tidig vår när grödan växer aktivt

Vårsäd: 50 g/ha NIENTRIS när grödan har 2-4 sidoskott och är i aktiv växt

Vall

50 g/ha NIENTRIS tidig vår när grödan växer aktivt och/eller cirka en vecka efter första skörden.

Så lyckas du med din behandling med NIENTRIS

  1. Behandla när grödan är i aktiv tillväxt och inte stressad

  2. Undvik temperaturer under 5 grader några dagar efter behandling för att främja kolonisering

  3. Behandla så tidigt som möjligt i grödans växtcykel för att ge bakterierna tid att kolonisera och fixera kväve till grödan

Så här använder du kvävefixerande biostimulant NIENTRIS med din spruta

I videon tittar vi närmare på NIENTRIS:

  • Hur förpackningen ser ut

  • Hur man öppnar den

  • Hur man praktiskt häller den i sprutan

  • Hur den löses upp i sprutblandningen

VIXERAN - pumpa upp din gröda

VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Nutribio N biostimulant

NUTRIBIO N

NUTRIBIO N - kvävefixerande bakterier för effektiv och hållbar produktion

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat