banner

NIENTRIS – kvävefixerande biostimulant med inbyggd prebiotika för snabb etablering och optimal effektivitet

NIENTRIS är en biostimulant, som är designad för att fixera kväve från luften och göra det tillgängligt för grödan. NIENTRIS används för att öka avkastningen eller för att bibehålla en hög avkastning med en minskad kvävegiva.

Vad är NIENTRIS?

NIENTRIS är en biostimulant, som är designad för att fixera kväve från luften och göra det  tillgängligt för grödan. NIENTRIS används för att öka avkastningen eller för att bibehålla en hög avkastning med en minskad kvävegiva.

Hur fungerar NIENTRIS

NIENTRIS innehåller ett prebiotikum (Wickerhamomyces anomalus CECT 13172) som ökar tillväxten och aktiviteten av bakteriestammen (Azotobacter salinestris CECT 9690) samtidigt som det ger positiv biostimulerande aktivitet på växten.

När bakterien kommer i kontakt med fukt från jord och plantor aktiveras den och koloniserar både blad och rötter. Bakterien bildar en biofilm på växten, som ger skydd under tiden bakterien utvecklas och förökar sig. Bakterien tar upp kväve från luften och ger växten en kontinuerlig tillförsel av kväve under hela växtodlingssäsongen. Det ger möjlighet att minska kvävemängden i gödningsmedel.

Försöksresultat i spannmål från Norden och Europa, 2022

Nientris - biostimulant
Snabb etablering ger robust effekt

Kombinationen av probiotika A. Salinestris prebiotiska W. anomalus ger en mycket snabb etablering, tillväxt och igångsättning av kvävefixeringen. Den största skillnaden (58%) observerades efter 24 timmar i laboratorieförsök.

Nientris - biostimulant
Försöksresultat* med A. Salinestris från Norden og Europa 2022

NIENTRIS* ger ökad skörd eller bibehåller full skörd med minskade kvävegivor i spannmål

Relativ skörd (%) för led med reducerad kvävegiva men som behandlats med NIENTRIS jämfört med led som fått full kvävegiva

Nientris - biostimulant
Relativ skörd (%) jämfört med full kvävegiva

Försöksresultaten visar att Nientris har kunnat ersätta kvävegödsling med 46 kg N per hektar utan att skörden har minskat i förhållande till den fulla kvävegödselgivan i de här försöken. Med oförändrad gödselgiva ökad skörden med i genomsnitt 1,6%

Nientris - biostimulant
Fyra försök i höstbvete i Norden hvor der användes en reducerad mängd kväve som basnivå.

Behandling med NIENTRIS ökade skörden med 205 kg/ha och kunde därmed kompensera för en stor del av den kraftigt minskade kvävetillförseln jämfört med de led som fått en full kvävegiva.

Nientris - biostimulant
Användning av NIENTRIS gav stora merskördar i nordiska försök i vallodling 2022.

NIENTRIS testades i fyra försök* I vallgräs i Norden under 2022. I tre av fyra försök gav behandlingen positiva merskördar.

chevron_left
chevron_right

Fakta om NIENTRIS

BAKTERIE Bakterie: Azotobacter salinestris Stam CECT9690 (1x107 cfu/g) 
Jästkultur: Wickerhamomyces anomalus Stam CECT13172
FORMULERING Pulver (WP)
GRÖDA Alla lantbruksgrödor
DOSERING 50 g/ha
BEHANDLINGAR 1-3
BEHANDLINGSTIDPUNKT Spannmål: 1:a behandlingen i BBCH 21-31.
Vall: 1-2 behandlingar per år. Används när tillväxten börjar tidigt på våren och/eller efter första slagningen.
VERKNINGSMEKANISMER Biologisk kvävefixering och biostimulering på och i plantans rötter och blad.
Etablering av motståndskraftig biofilm på ytan.

Så här använder du NIENTRIS med din spruta

I denna instruktionsvideo tittar vi närmare på vår kvävefixerande biostimulant NIENTRIS. Vi kommer att se på:

 • - hur förpackningen ser ut
 • - hur man öppnar den
 • - hur man praktiskt häller den i sprutan
 • - och hur den löses upp i sprutblandningen

Är du redo att reducera din kvävegödsling?

JA:

Använd NIENTRIS för att upprätthålla skördenivån

Gödslingsrekommendation i kombination med NIENTRIS:

 • Första kvävegivan justeras inte.
 • Andra kvävegivan reduceras med upp till 30 kg N/ha
 • Om proteingödsling är aktuell så justeras denna inte 
   

NEJ:

NIENTRIS är en bra försäkring för att kompensera för icke-optimala förhållanden för kväveupptag (sen tilldelning, torra förhållanden etc),

NIENTRIS har visat sig att öka skörden även vid full kvävegödsling

Rekommendation i vete

ANVÄNDNING
 • Behandlingstidpunkt: BBCH 21-31, när grödan växer.
 • Dosering: 1 behandling med 50 g/ha.
PRODUKTBESKRIVNING  • Blandbar med en rad växtskyddsmedel.
 • Blandningspartners hittar du på vår hemsida.
 • Trippeleffekt: På blad, i rötter och i rotzonen.
 • Biologiskt aktiv i ett brett temperaturintervall.
GÖDSELREKOMMENDATION  • Den första N-givan minskas inte.
 • Den andra givan kan minskas med upp till 30 kg N/ha.

 

Nientris rekommendation i höstvete
Vixeran biostimulant

VIXERAN - den naturliga kvävekällan

Kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Nutribio N biostimulant

Nutribio N

Nutribio N - kvävefixerande bakterier för effektiv och hållbar produktion

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat