Ogräs-assist - planera din strategi mot ogräs

Observera att resultatet du får av beräkningen i OGRÄS-ASSIST endast är rekommendation av produkt och dos för ditt fält. Dessa rekommendationer är enbart en guide - du bör alltid bedöma dina risker i fält innan användning av växtskyddsmedel. 
Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningfraser och symboler.
Syngenta fråntar sig allt ansvar för resultatet av din användning av OGRÄS-ASSIST 

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare