banner

QUANTIS biostimulant stärker din potatisgröda mot värmestress

Potatisodlingen påverkas allt mer av klimatförändringar. Extrema väderförhållanden inträffar oftare än vad vi varit vana vid. Samtidigt ställer konsumenterna högre krav, och EU har fastställt nya mål för framtidens jordbruk.

För att behålla effektiviteten under dessa förhållanden behövs nya verktyg och odlingstekniker.

Biostimulanter är en del av lösningen. Att arbeta med biostimulanter och förstå när och hur de används på ett optimalt sätt kommer att förbättra det övergripande resultatet – och bidra med kunskap till att utveckla nya odlingsmetoder.

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

Vad är QUANTIS och hur fungerar det?

QUANTIS är en biprodukt från tillverkningen av jäst för bageriindustrin, där melass används som näringskälla för jästcellerna. Den melass som används är en restprodukt från utvinningen av socker från sockerrör.

QUANTIS innehåller ett brett spektrum av mindre organiska föreningar, inklusive antioxidanter, växthormoner, kolhydrater och aminosyror, samt kalium och kalcium, som tillsammans bidrar till att undvika värmestress i växten.

Kombinationen av olika ingredienser motverkar abiotisk stress i växten, vilket i slutändan skyddar avkastning och kvalitet.

QUANTIS kan användas i ekologisk produktion.

När ska jag använda QUANTIS?

I potatis används QUANTIS i början av knölbildningen när plantan är som mest sårbar.

Uppföljande behandling är relevant 3-7 dagar innan det börjar bli varmt över 25ºC. Det finns inget krav på behandlingsintervall, men 14 dagar mellan behandlingarna rekommenderas.

QUANTIS rekommendationer

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS per behandling

Användning

I potatis 1-2 behandlingar. Första behandlingen vid begynnande knölbildning  (BBCH20-40)

Uppföljande behandling 3-7 dagar innan utsikter till värme över 25 ºC

Vattenmängd

100-300 l vatten per hektar

Blandning QUANTIS är fysiskt blandbar med många växtskyddsmedel inklusive bladmögelpreparat. Ingen kännedom om sprutskador eller brännskador vid praktisk användning.
Quantis dunk
Förbättrar plantans tålighet vid torka och värme

Förbättrar plantans tålighet vid värme

Stimulerar plantans egna processer för att motstå abiotisk stress

Stimulerar plantans egna processer för att motstå abiotisk stress

Kan användas tillsamans med andra produkter

Kan användas tillsammans med andra produkter

Förbättrar näringsupptaget

Förbättrar näringsupptaget

Abiotisk stress

Värme i potatis

Vid potatisodling kan förekomst av stress vara en bidragande orsak till lägre skörd och sämre kvalitet. Stress från höga temperaturer begränsar viktiga fysiologiska processer, vilket gör att tillväxten stannar av eller helt stoppas. QUANTIS kan med fördel användas till att förebygga att tillväxten stannar av och stimulera de naturliga processerna i plantan för att bättre stå emot abiotisk stress. Figuren visar de faktorer som kan orsaka abiotisk stress.

Hur påverkas grödan av QUANTIS

Hur påverkar QUANTIS plantan?

Specifika organiska föreningar i QUANTIS fungerar som antioxidanter och neutraliserar de fria radikalerna som annars hopar sig i en stressad planta. Samtidigt innehåller QUANTIS ämnen som har en osmoskyddande effekt. Vilket betyder att den håller stomatan öppen och därmed bibehåller upptaget av syre, vatten och näring. Detta gör det möjligt för plantan att fortsätta sin fotosyntes och produktion av kolhydrater för tillväxt och utveckling – den viktigaste byggstenen för skörd och kvalitet.

Quantis

Försök och resultat

Ta en närmare titt på de senaste försöken med QUANTIS

Experterna om QUANTIS

”Lantbruket möter stigande krav på regleringar som ska leda till en framtida hållbar produktion av livsmedel. Här ser vi en ökad användning av biostimulanter som en naturlig del av lösningarna.  Genom att använda biostimulanter kan vi nå en bättre användning av naturligt tillgängliga resurser, som är designade för att hantera specifika utmaningar, som vi söker en lösning på”

Morten Lind, Tekniskt ansvarig i Syngenta Norden 

Lär dig mer om biologiska medel

Se fler videos om QUANTIS och biologiska medel på vår YouTube-kanal.

Potatis Quantis

Hitta svar på dina frågor om QUANTIS

Stress i grödor

QUANTIS – vad innehåller det?

Hur använder man QUANTIS?

Effekt av QUANTIS

Quantis

Försök och resultat

Ta en närmare titt på de senaste försöken med QUANTIS

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel