Quantis banner

QUANTIS biostimulant stärker din potatisgröda mot torka och värmestress

Potatisodlingen påverkas allt mer av klimatförändringar. Extrema väderförhållanden inträffar oftare än vad vi varit vana vid. Samtidigt ställer konsumenterna högre krav, och EU har fastställt nya mål för framtidens jordbruk.

För att behålla effektiviteten under dessa förhållanden behövs nya verktyg och odlingstekniker.

Biostimulanter är en del av lösningen. Att arbeta med biostimulanter och förstå när och hur de används på ett optimalt sätt kommer att förbättra det övergripande resultatet – och bidra med kunskap till att utveckla nya odlingsmetoder.

Vad är QUANTIS och hur fungerar det?

QUANTIS är en biostimulant som innehåller en lång rad organiska föreningar som kolhydrater och aminosyror, samt kalium och calcium, som tillsammans bidrar till att platan bättre kan motstå stress från torka och värme.

Kombinationen av de olika komponenterna stöttar plantan att klara abiotisk stress i viktiga faser av knölutveckling till att slutligen skydda avkastning och kvalitet. 

QUANTIS ska användas förebyggande och upptas igenom bladen - Morten Lind, Tekniskt ansvarig i Syngenta i Norden

Hur och när ska jag använda QUANTIS?

Genom förebyggande behandling med QUANTIS i potatis stimuleras plantans naturliga försvar och fotosyntesaktiviteten kan upprätthållas trots abiotisk stress.

Detta upprätthåller grödans potential och därmed möjligheten till god avkastning och kvalitet.

Försök har visat att QUANTIS kan tankblandas med andra produkter som till exempel fungicider som ofta används samtidigt. 

QUANTIS rekommendationer

Dosering

2,0 l/ha QUANTIS per behandling

Användning

1-2 behandlingar. Första behandlingen vid begynnande knölbildning  (BBCH20-40)

Tid

  • QUANTIS används 3–7 dagar innan gröda utsätts för abiotisk stress
  • Rekommenderade behandlingsintervall: 14 dagar
  • QUANTIS kan användas från sådd till skörd

Vattenmängd

100-300 l vatten per hektar

Blandning QUANTIS är fysiskt blandbar med många växtskyddsmedel inklusive bladmögelpreparat. Ingen kännedom om sprutskador eller brännskador vid praktisk användning.
Förbättrar plantans tålighet vid torka och värme

Förbättrar plantans tålighet vid torka och värme

Stimulerar plantans egna processer för att motstå abiotisk stress

Stimulerar plantans egna processer för att motstå abiotisk stress

Kan användas tillsamans med andra produkter

Kan användas tillsammans med andra produkter

Förbättrar näringsupptaget

Förbättrar näringsupptaget

Abiotisk stress

Torka och värme i potatis

Vid potatisodling kan förekomst av stress vara en bidragande orsak till lägre skörd och sämre kvalitet.

Stress från höga temperaturer och torka begränsar viktiga fysiologiska processer, vilket gör att tillväxten stannar av eller helt stoppas.

QUANTIS kan med fördel användas till att förebygga att tillväxten stannar av och stimulera de naturliga processerna i plantan för att bättre stå emot abiotisk stress.

Figuren visar de faktorer som kan orsaka abiotisk stress.

Hur påverkas grödan av Quantis

Hur påverkar QUANTIS plantan?

Specifika organiska föreningar i QUANTIS fungerar som antioxidanter och neutraliserar de fria radikalerna som annars hopar sig i en stressad planta.

Samtidigt innehåller QUANTIS ämnen som har en osmoskyddande effekt. Vilket betyder att den håller stomatan öppen och därmed bibehåller upptaget av syre, vatten och näring.

Detta gör det möjligt för plantan att fortsätta sin fotosyntes och produktion av kolhydrater för tillväxt och utveckling – den viktigaste byggstenen för skörd och kvalitet.

Quantis

Försök och resultat

Ta en närmare titt på de senaste försöken med QUANTIS

Experterna om QUANTIS

”Lantbruket möter stigande krav på regleringar som ska leda till en framtida hållbar produktion av livsmedel. Här ser vi en ökad användning av biostimulanter som en naturlig del av lösningarna.  Genom att använda biostimulanter kan vi nå en bättre användning av naturligt tillgängliga resurser, som är designade för att hantera specifika utmaningar, som vi söker en lösning på”

Morten Lind, Tekniskt ansvarig i Syngenta Norden

Här kan du se och höra Morten Lind, Teknisk expert på Syngenta, berätta mer om QUANTIS och hur produkten hjälper grödan. 

Lär dig mer om biologiska medel

Se fler videos om QUANTIS och biologiska medel på vår YouTube-kanal.

Potatis Quantis

Hitta svar på dina frågor om QUANTIS

Klicka på pilen för att svaret ska vecklas ut

Stress i grödor

QUANTIS – vad innehåller det?

Hur använder man QUANTIS?

Effekt av QUANTIS

Vad är biologiska medel?

I Syngenta arbetar vi med att kunna erbjuda innovativa lösningar för att leva upp till fastställda klimatmål och samtidigt stödja lantbruket. 

En av lösningarna är at använda sig av de redskap som naturen redan besitter för att framställa biologiska medel. På det sättet kan vi fortsätta erbjuda nya produkter och tekniska lösningar till lantbruket och samtidigt möta konsumenternas efterfrågan på livsmedel som producerats på ett hållbart sätt. 

Biostimulanter

Biostimulanter ikon

Produkter som används för att stärka plantans försvarsmekanismer för att motstå stress med icke-biologiskt ursprung. 

Biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel ikon

Produkter med biologiskt ursprung som används för att skydda plantan mot angrepp från växtsjukdomar, insekter och nematoder. 

Quantis

Försök och resultat

Ta en närmare titt på de senaste försöken med QUANTIS

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Välj en genomtänkt potatisstrategi för optimal effekt och minimal resistensutveckling

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel