Verktyget hjälper dig bekämpa rödsotvirus vid precis rätt tidpunkt – undvik leopardmarker och skördetapp

BYDV

Att behandla med så hög precision som möjligt är en viktig del av ett långsiktigt hållbart lantbruk eftersom ingen behandling skall ske i onödan. 

Löss som sprider sjukdomen rödsotvirus (Barley Yellow Dwarf Virus – BYDV) i höstgrödorna är ett problem som kan uppstå i tidigt sådda grödor under milda höstar.

Ökande temperaturer och att fler fält är gröna året runt gör att lössen lättare förökar sig och infekterar fälten. För en lyckad behandling krävs det att man hittar precis rätt tidpunkt för behandling eftersom ett redan infekterat fält inte kan räddas. 

Vad kan appen BYDV-Assist göra för dig?

Genom att skriva in observationer från ditt eget fält i appen kommer den automatiskt uppdateras och skicka notiser när lössens livscykel kommer till en kritisk punkt för smittspridning. 

Informationen från appen ska ses som vägledande information för att hitta rätt tidpunkt för behandling.

Appen BYDV-Assist vägleder till den optimala tidpunkten för behandling av sekundär smitta från löss som bär på rödsotvirus. Informationen i appen baseras på specifik väderdata i kombination med en modell som summerar de antal daggrader som krävs för att lössen ska spridas. 

Vad är skillnaden mellan primär och sekundär smitta?

Primär smitta uppstår när lusen som infekterats med rödsotvirus landar på en planta. Efter ett tag utvecklar lössen vingar, för att kunna flyga till nästa plantan och det är här som sekundär smitta uppstår.

Flygningen gör att smittan sprider sig i områden på fältet och ett så kallat ”leopardmönster” uppstår. Det är den sekundära smittan som har stor påverkan på smittspridning och som påverkar skördenivån negativt.

leopardmark - rödsotvirus
BYDV app

Så gör du

  • Ladda ner appen och registrera dig som användare 
  • Skriv in fältets belägenhet – appen använder lokal data med en radie på några få kilometer. 
  • Fyll i sådatum och uppkomstdatum

Så fungerar appen

  • Om fältet redan är behandlat mot lus kan även det skrivas in och antalet daggrader blir nollställt. 
  • När summan av daggrader uppgår till 145 skickas en notis om att du som odlare bör gå ut i fält för att observera om det förekommer bladlöss i din gröda. 
  • När summan av daggrader uppgår till 170 skickas en notis om att det är risk för sekundär smitta. 
  • Om det finns lus i fältet när summan av daggrader uppgått till 170 så rekommenderar appen en behandling.
  • Appen innehåller också en guide till när det är bäst förhållanden för en behandling inom de kommande 5 dagarna. En notis skickas när summan av daggrader uppgår till 145, då du som odlare själv bör göra observationer i fältet.