Hållbarhet

Transport & CO2-utsläpp

På Syngenta strävar vi efter att leverera våra produkter på ett effektivt och hållbart sätt. Det är nära kopplat till vårt mål att minska CO2-intensiteten i våra aktiviteter med 50 procent till 2030, vilket är validerat och godkänt av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

För att nå målet krävs ett aktivt agerande ner genom alla länkar i värdekedjan. På Syngenta fokuserar vi på att förbättra och effektivisera processerna i vår produktion, hitta och implementera energibesparande lösningar, öka andelen förnybara energikällor och optimera vår logistik. Detta kräver ett nära samarbete med våra leverantörer, därför lägger vi stor vikt vid att välja affärspartners som delar vår vision att se hållbarhet som en viktig dimension i leveransen av våra produkter.

Syngenta Nordic har sedan flera år ett nära samarbete med H. Daugaard för lagring och transport av produkter i Danmark, Sverige och Finland. Detta samarbete säkerställer att våra produkter förvaras och transporteras på ett säkert och hållbart sätt.

 

 

Transport

OM H. DAUGAARD

H. Daugaard är ett internationellt logistikföretag med över hundra års erfarenhet inom transport- och logistikbranschen. Detta tar sig uttryck i professionellt samarbete, pålitlig leverans och bra service. Samtidigt har H. Daugaard ett stort fokus på att leverera hållbara lösningar som bland annat bidrar till att minska utsläppen av CO2.

Från 2015 till 2020 har H. Daugaard minskat sin förbrukning av bränsle pr körde kilometer med 18 procent.
 

För att göra transporterna av leveranser mer miljövänliga har H. Daugaard implementerat ett system - som kallas "ECO-driving" - i alla sina lastbilar. I grund och botten är det ett system som hjälper och vägleder den enskilde föraren om hur man kör på ett så miljövänligt sätt som möjligt och på så sätt direkt bidrar till att minska CO2-utsläpp och bränsleförbrukning. Dessutom körs alla H. Daugaards lastbilar enligt Euro 6-standarder och med miljövänliga däck. Alla åtgärder som bidrar till minskade CO2-utsläpp vid godstransport, och bidrar till transportflottans förlängda livslängd.

H.Daugaard arbetar just nu med att kunna erbjuda en direkt översikt över hur mycket varje enskild transport kostar i förhållande till CO2-utsläpp och är även i färd med att få validerade siffror på CO2-minskningen från deras ECO-driving system.
 

H.Daugaard