Tillväxtreglering - hur gör jag?

Under en växtsäsong utsätts grödan för många påfrestningar. Hårt väder, som regn och blåst, kan bidra till att strået knäcks eller att roten ger vika. Resultatet kan bli att en fin skörd går förlorad och blir en kostsam historia. Men, ju bättre rustad grödan är för att stå emot påfrestningar – större är chansen att få ett bra slutresultat och en bra skörd.

Att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda. Det är behandlingstidpunkten som avgör vilken del av grödan som du får effekt på. Behandling vid rätt tidpunkt med hjälp av tillväxtreglering bidrar till att fältet är bättre rustad mot liggsäd och de andra utmaningar grödan stöter på under en säsong.

Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas. Tillväxtreglering med MODDUS Start är ett av de verktyg som hjälper till att stärka grödan från roten och upp i strået MODDUS Start stimulerar rotutveckling och förankring i jorden och är den enda tillväxtregleringsprodukten som är godkänd redan från växtstadie 25 (tidig bestockning) och fram till stadie 49 (axgången) i korn och vete.

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Häng med ut i fält!

I en serie under våren kommer vi berätta om tillväxtreglering och att hitta den rätta behandlingstidpunkten. Vi kommer under våren att följa de olika tillväxtstadierna och titta på vad en tillväxtreglering i de olika stadierna får för effekter. Var med från början!

Hör Carl-Henrik berätta om hur du ska lyckas med din tillväxtstrategi

Vad är liggsäd

Häftiga regn och hårda vindar kan orsaka liggsäd i spannmålsodlingar. Stora, täta ax på långa strån ställer höga krav på stråstyrka och rothållfasthet. Vid hårda väderslag kan påfrestningarna bli så höga att strået knäcks eller att roten ger vika. Men, det finns åtgärder att vidta som effektivt förebygger risken för att drabbas av liggsäd.

Bild av Rot liggsäd

Rot-liggsäd

Hur väl en planta är förankrad i jorden beror på rotsystemets spridning och djup. Kraftiga sommarregn kan försämra jordens struktur så mycket att roten inte orkar hålla plantan upprätt. Rot-liggsäd påminner till utseendet om en rotvälta i skogen och är särskilt vanligt tidigt på säsongen. Rot-liggsäd orsakar därav de största skördeförlusterna.

Strå liggsäd

Strå-liggsäd

Varje strå i en planta ska orka bära upp ett välfyllt, tungt ax. Stråets styrka och styvhet avgörs av dess diameter och tjocklek. Vanligen knäcks vete vid de första internoderna och korn strax under axet. Strå-liggsäd uppstår på grund av att strået är för svagt i förhållande till sin längd och därför inte kan stå emot väder och vind. Detta inträffar oftast senare på säsongen.

Att tillväxtreglera vid bestockning – stadie 25-29

Att tillväxtreglera vid bestockning

Att tillväxtreglera med en tidig behandling under grödans bestockningsfas (tillväxtstadie 25-29) gynnar utvecklingen av sidoskott och ax. Stråbasen blir starkare, vilket minskar risken för rotliggsäd. 

Behandlingsbehovet avgörs av olika faktorer så som sortegenskaper, kvävegiva, jordtyp och av hur tät grödan är. 

  • Stråsvaga och långa sorter ökar behovet av behandling 
  • Höga kvävegivor ökar behovet av behandling
  • I sent sådda och lite glesare bestånd gynnar en behandling utvecklingen av antalet sidoskott

Tillväxtreglering vid stråskjutningen – stadie 31-32

Tillväxtreglering vid tidig axgång

Behandling under stråskjutningen är viktig för att säkra stråstyrkan. Genom att korta och förtjocka strået, vilket vid denna behandlingstidpunkt framförallt sker på den nedre delen av strået, minskas riskerna för stråliggsäd. 

Tillväxtreglering vid stråskjutning (stadie 31-32):

  • Högre effekt på reducerad strålängd jämfört med en behandling i stadie 25-29.

För att få de effekter man önskar är det viktigt att grödan är i aktiv tillväxt och inte stressad av vatten eller näringsbrist.

Tillväxtreglering vid flaggbladsstadiet - stadie 37-49

Tillväxtreglering vid flaggbladstadiet

Tillväxtreglering vid sen stråskjutning, eller flaggbladsstadiet, är viktig för att förbättra stråstyrkan i den övre delen av strået och på så sätt minska risken för stråliggsäd och axbrytning. Risken för stråliggsäd minskar genom växtreglering under stråskjutning. En senare
behandling (växtstadie 31-49) med MODDUS Start eller MODDUS M stärker och förkortar strået.

Tillväxtreglering vid sen axgång (stadie 37-49):

  • Kan användas som en ”stoppeffekt” i en kraftigt växande gröda

Frågor och svar om tillväxtreglering

Här har vi samlat frågor och svar om tillväxtreglering. Klicka på pilarna i frågan för att få svar på det du letar efter. Du kan också läsa mer om tillväxtreglering, hur och när du ska tillväxtreglera i guiden "Konsten att tillväxtreglera" 

MODDUS Start/MODDEVO

MODDUS M/SONIS

Generellt för både MODDUS Start/MODDEVO och MODDUS M/SONIS

Moddevo logo
Tillväxtregleringsmedel
250 g/l (24,2% w/w)
Trinexapak (etylester)
Dispergerbart koncentrat
Läs mer
Sonis logo
Tillväxtregleringsmedel

SONIS

Nyhet
250 g/l (25,5% w/w)
Trinexapak (etylester)
Emulgerbart koncentrat
Läs mer
chevron_left
chevron_right