BÖNDERNAS BLOMSTRANDE IDÉER

VINNARNA I BÖNDERNAS BLOMSTRANDE IDÉER 2022

Syngenta, Jordbruksaktuellt och Fauna Photonics har i samarbete skapat tävlingen ”Böndernas Blomstrande Idéer”, där svenska lantbrukare under säsongen har kunnat skicka in bidrag på vad de gör på sin gård för att främja biologisk mångfald. 
Vinsten är en unik insektsensor från Fauna Photonics, som du kan läsa mer om längre ner på sidan.

Låt oss presentera vinnare och finalister år 2022!
 

FÖRSTA PRIS - Per Norrby och Karin Yxfeldt, Gotland

Många initiativ som gynnar hela näringskedjan


Vinnaren av Böndernas Blomstrande Idéer 2022 är Per Norrby och Karin Yxfeldt. De prisas bland annat för ett gediget intresse för natur och biologisk mångfald i kombination med sällsynt uppfinningsrikedom. Tack vare dessa egenskaper har man genom succesivt förbättringsarbete skapat en oas för växter och djur som ger efterverkningar i hela näringskedjan och artrikedomen på platsen. 

Ett inskickat bidrag som innehåller många olika delar att inspireras av för lantbrukare.

Foto av Jordbruksaktuellt: Vinnaren av Böndernas Blomstrande Idéer 2021 är Rune, Irene och Sven Karlsson
Foto av Jordbruksaktuellt: Rune och Irene på gården - Planterat lähäckar med många olika växter

Några av initiativen för biologisk mångfald som utförts på gården:

  • Planterat lähäckar med många olika växter
  • Planterat fruktträd, och andra odlingar runt om på gården
  • Anlagt våtmark och andra dammar
  • Sått in blommande fältkanter
  • Har max 200 meter till fältkanterna för att jordlöpare ska trivas
  • Ställer ut halmbalar, placerar ut grus- och stenhögar
  • Anlagt lärkrutor 
  • Satt upp fågelholkar som passar olika fågelarter

ANDRA PLATS - Mats Rubensson, Skåne

Mats Rubensson tilldelas en andraplats i tävlingen. Mats har, tillsammans med en grupp markägare, beslutat att göra en gemensam insats för insekter och vilda djur på sina marker. Utöver att skapa nya initiativ varje år för att komplettera varandras marker, samlas gruppen två gånger per år för att stämma av och se hur det har gått med de insatser de gjort. Mats och gruppen har bland annat sått blommande fältkanter och blommande trädor, där de har fokuserat på både insekter och biotoper för fasaner, rapphöns och rådjur. 

Foto av Jordbruksaktuellt: Bo värnar om djur och natur i sin växtodling
Foto av Jordbruksaktuellt: Linnéa och August - tredje plats i Böndernas Blomstrande Idéer 2021

TREDJE PLATS- Anna-Karin Kristoffersson, Härjedalen

Anna-Karin Kristoffersson tilldelas en tredjeplats för sitt inskickade initiativ om fjällkor och modern GPS teknik- hur korna bidrar till den biologiska mångfalden och bevarandet av svensk natur och fjällvärld. Ett genomarbetat initiativ för biologisk mångfald på en gård i norra Sverige.

VILKA ÄR FAUNAPHOTONICS?

Du kan bli först i Sverige med denna unika innovation i ditt fält under ett år! Insektssensorn från FaunaPhotonics mäter insekternas aktivitet i det fält du väljer att placera den. Du kommer kunna följa när det är mycket insektsaktivitet i fältet, men också vilka sorters insekter som är aktiva, till exempel bin och nyckelpigor. Sensorn samlar sedan in data under hela dygnet som du enkelt kan följa via en app i din smarta telefon. 

Installationen av insektssensorn kommer att äga rum i vår 2022, och data från sensorn kommer att finnas tillgänglig fram till slutet av höst 2022.

billede av FaunaPhotonics sensor
Böndernas blomstrande idéer

Om Böndernas Blomstrande Idéer


Svenska lantbrukare arbetar med att bevara den biologiska mångfalden på olika sätt. Runt om i Sverige finns det många goda initiativ som inte alltid uppmärksammas, och det ville vi med denna tävling fokusera på och lyfta fram!

Från april fram till september har svenska lantbrukare, oavsett storlek eller inriktning på sin gård, kunnat skicka in bidrag med tillhörande motivering om vad de gör på sin gård, eller vad de har för framtida idéer, för att gynna den biologiska mångfalden. 

 

 

SYNGENTA & BIODIVERSITET

Syngenta arbetar tillsammans med olika aktörer inom den gröna näringen för att utveckla och bidra med kunskap om hållbart lantbruk.

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket
biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.