Böndernas Blomstrande Ideer | Syngenta

BÖNDERNAS BLOMSTRANDE IDÉER

TÄVLING- BÖNDERNAS BLOMSTRANDE IDÉER

 

Sår du blommande fältkanter i år? Bevarar du gamla träd, låter halmbalar ligga kvar och gro? Kanske anlägger du dammar, odlar skyddsgrödor runt brunnar, skyddsavstånd vid sprutning eller gödsling, eller andra initiativ för landskapet och naturen runt och på gården?

Du är ett med naturen. Varje dag. Året runt.
Vi vet att du är mån om naturen, det arv som förvaltas och ska lämnas över till nästa generation.

Din gård får Sverige att snurra och blomstra- och det vill vi prisa dig som lantbrukare för! Nu kan ditt bidrag för biologisk mångfald vinna!
 

Syngenta och Jordbruksaktuellt har därför i samarbete skapat en tävling där du skickar in vad du gör på din gård eller har för framtida idé som ska främja biologisk mångfald

Förstapris är en unik sensorn från FaunaPhotonics.
Alla som deltar och skickar in har chans att vinna priser, bland annat ett par Blundstones skor finns bland premierna!
Den ENDA du behöver göra är att skriva en kort rad om vad du gör. Du behöver INTE skicka med ett foto, du kan anmäla dig oavsett

 

En kunnig jury inom branschen kommer utse en vinnare, en andrapristagare samt en tredjeplats av de inskickade bidragen

SISTA ANMÄLNINGSDATUM ÄR 19 SEPTEMBER

Registreringsformulär för deltagande i tävlingen ”Böndernas Blomstrande Idéer” 2021

För att delta, fyll i fälten nedan. Har du ingen bild kan du ändå skicka in bidrag, bild är inte obligatoriskt.

Observera att du också måste läsa och acceptera villkoren.

Sista anmälningsdatum är 19 September 2021.

 

Fyll i alla fälten nedan
Files must be less than 256 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Vid att trycka "skicka in" accepterar jag villkoren, regler och ansvar för att delta tävlingen ”Böndernas Blomstrande Idéer” år 2021.

Bevarar träd

ALLA KAN DELTAGA OCH DET HÄR KAN DU VINNA

Alla kan delta, oavsett inriktning på din gård.  Skicka in ditt bidrag med en kort motivering och bild som visar ditt initiativ för biologisk mångfald!
Du har chans att vinna en unik sensor från FaunaPhotonics! Andra och tredjepris är ett par Blundstone skor.

Ditt bidrag kan till exempel vara att:

  1. Använda skyddsavstånd vid gödsling och sprutning
  2. Bevara och ta hand om befintliga biotoper
  3. Bevara värdefulla träd
  4. Etablera kantzoner med blommande växtlighet på fälten
  5. Placera ut halmbalar på strategiska ställen till nytta för t.ex. humlor
  6. ....eller något helt annat!

VILKA ÄR FAUNA PHOTONICS?

Du kan bli först i Sverige med denna unika innovation i ditt fält under ett år! Insektssensorn från FaunaPhotonics mäter insekternas aktivitet i det fält du väljer att placera den. Du kommer kunna följa när det är mycket insektsaktivitet i fältet, men också vilka sorters insekter som är aktiva, till exempel bin och nyckelpigor. Sensorn samlar sedan in data under hela dygnet som du enkelt kan följa via en app i din smarta telefon. 

Installationen av insektssensorn kommer att äga rum i vår 2022, och data från sensorn kommer att finnas tillgänglig fram till slutet av höst 2022.

billede av FaunaPhotonics sensor

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

 

 

SYNGENTA & BIODIVERSITET

Syngenta arbetar tillsammans med olika aktörer inom den gröna näringen för att utveckla och bidra med kunskap om hållbart lantbruk.

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

Skydda Bin

Skydda bin

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket

Bidra till biologisk mångfald

Bidra till biologisk mångfald

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem....

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Ansvarig användning av våra produkter

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.