Högavkastande majssorter med en kombination av god motståndskraft mot sjukdomar och högt fodervärde är avgörande för att du ska kunna få bästa ekonomi i din produktion av mjölk och kött. Därför utvecklas våra majssorter sedan många år tillbaka i nära samarbete med svenska odlare. Det ger dig en bra grund, oavsett var du bor i landet och vilken sortprofil du efterfrågar.

Alla våra majssorter är dessutom Stay Green-typer, vilket innebär att stärkelse lagras in långt fram på hösten och risken för att de torkar och och vissnar innan du hinner skörda blir mindre.

Dina fördelar i korthet: 

  • Toppresultat i mjölk- och köttproduktion
  • Anpassning efter lokala förhållanden 
  • Stor resistens mot sjukdomar
  • Hög kvalitet  

Utveckling fokuserad på hög skörd och flexibilitet

För att säkerställa att våra sorter uppfyller de egenskaper som du efterfrågar, är de utvecklade genom många års förädling och urval ute på fältet. Vår senaste sort SY BENCO ger exempelvis en mycket bra kombination av energi- och stärkelseutbyte kombinerat med hög smältbarhet.

Majs är en gröda med stort värde och därför är vi inriktade på att utveckla säkra sorter som ger hög skörd. Våra majssorter är av Stay Green-typ som inte vissnar så snabbt utan tvärtom lagrar in stärkelse långt fram på säsongen.

Sorterna ligger mellan FAO 170-205, vilket garanterar goda valmöjligheter under olika odlingsförhållanden. 

Vi utvecklar våra majssorter med bas i Frankrike och Ungern. De sista utvecklingsåren genomförs emellertid i Norden, där vi testar sorten i fält på lokal nivå. Sorten testas även i de nationella fältförsöken innan den godkänns. Det gör att du kan vara säker på att våra sorter är anpassade för dina odlingsförhållanden.

Läs mer om våra majssorter – klicka på den sort du vill veta mer om nedan

Benco är en kraftfull ensilagemajs

BENCO - NYHET

BENCO är en ny kraftfull ensilagemajs speciellt lämpad för södra Sverige.

SY Larson majs

SY LARSON - NYHET

En av marknadens mest energitäta sorter, MJ/kg TS

SY Silverbull majs sort

SY Silverbull

En mycket stark kombination av kvalitetsegenskaper och tidighet

Majssort SY Karthoun logo

SY Karthoun

SY Karthoun för en odlingssäker, tidig sort med hög torrsubstans

Majssort SY Milkytop logo

SY Milkytop

Den välkända kvalitetssorten SY Milkytop ger hög avkastning med god stärkelse och