Så fungerar biostimulanter

Biostimulanter

Biostimulanter används för att öka näringsupptag och främja grödans kvalitet eller stärka befintliga försvarsmekanismer mot abiotiska (icke-biologiska faktorer som klimatstress) faktorer som grödor utsätts för.

Biostimulanter används för att främja grödans kvalitet, öka näringsintaget eller stödja inneboende försvarsmekanismer.

 Hur fungerar biostimulanter?

Biostimulanter är produkter baserade på naturligt förekommande substanser. De kan bearbetas vidare via biologiska processer såsom jäsning. Biostimulanter ökar grödans inneboende processer för tillväxt.

Biostimulanter har ingen direkt effekt på sjukdomar och insektsangrepp. Biostimulanter används för att främja grödans kvalitet, öka näringsintaget eller stödja inneboende  försvarsmekanismer.

Effekterna är olika och beror på den enskilda produktens ursprung, innehåll och sammansättning. Vissa grupper av biostimulanter stärker grödans försvar mot abiotiska faktorer (icke-biologiska faktorer som klimatstress) som grödan alltmer ofta utsätts för.

Biostmulanterna används oftast förebyggande på planten

 

Varför använda biostimulerande medel?

Stressade plantor använder sin energi på ett sätt som inte är effektivt. Ofta stänger grödan ner sina tillväxtmekanismer och fotosyntes. I situationer där faktorer som torka, värme och kyla stressar plantan måste biostimulerande medel användas förebyggande för att ge växten ett extra stöd, som bevarar  tillväxtpotentialen innan en stressperiod börjar.

Biostimulanterna används oftast förebyggande. De stärker växten och gör den motståndskraftig mot stress såsom vattenbrist eller höga temperaturer.

De  produkter som marknadsförs som biostimulerande medel innehåller främst näringsämnen med syfte att optimera näringsupptaget. Fokus ligger ofta på mikronäringsämnen. Därför är det viktigt att komma ihåg syftet med användningen av biostimulanter.

Biostimulanter - Vad består dem av?

 


Vad består biostimulanter av?

Många biostimulanter innehåller en blandning av komponenter: Detta gör det svårt att definiera en specifik reaktion i plantan som är avgörande för biostimulantens effekt.  Här är det mer tal om ett biostimulerade medel som har flera komponenter och som påverkar flera fysiologiska processer (signalämnen, hormonproduktion etc.) i plantan.

Gödsling av grödan kan därför inte likställas med användningen av biostimulanter, och biostimulanter kan inte heller ersätta användningen av gödningsmedel. Kort sagt handlar det om att göra grödan mer effektiv i kombination med gödningsmedel och växtskydd.

Nientris - biostimulant
Biostimulant
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris Stam CECT9690
10^7 CFU/g
Wickerhamomyces anomalus (CECT 13172)
Läs mer
NutribioN biostimulant
Biostimulant

NUTRIBION

Godkänd till ekologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris Stam CECT9690
Läs mer
Vixeran biostimulant
Biostimulant

VIXERAN

Godkänd till ekologisk produktion
10^7 CFU/g
Azotobacter salinestris Stam CECT9690
Läs mer
chevron_left
chevron_right
QUANTIS biostimulant

QUANTIS

Hjälper grödan hantera stress från värme för att bibehålla skördenivån

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel