Växtskydd för större skördar

Under tiden från sådd till skörd behöver dina grödor hjälp för att minimera potentiell skördeförlust och för att få en stor skörd med med hög kvalitet.

Hitta lätt den produkt som du ska använda i ditt fält här

Produkter till höstkorn

Växtskyddsprodukter till höstkorn

Produkter till vårkorn

Växtskyddsprodukter till vårkorn

Produkter till vete

Växtskyddsprodukter till vete

Produkter till potatis

Växtskyddsprodukter till potatis

Produkter till raps

Växtskyddsprodukter till raps

Produkter till majs

Växtskyddsprodukter till majs

Produkter till sockerbetor

Växtskyddsprodukter till sockerbetor

Produkter till havre

Växtskyddsprodukter till havre

Produkter till triticale

Växtskyddsprodukter till rågvete

Produkter till råg

Växtskyddsprodukter till råg

Produkter till gräsfrö

Växtskyddsprodukter till gräsfrö

Produkter till gronsaker

Växtskyddsprodukter till grönsaker

Växtskydd - hitta mer information här om ....

Läs mer om tillväxtreglering, potatis, ogräsbehandlingbetning för starka rötter och friska grödor och hur du skyddar dina grödor mot svamp

Du kan också läsa mer om utsäde och våra utsädeprodukter inom höstkorn, vårkorn, höstvete, raps och majs här på webbplatsen.

Varje skörd är starten på en ny

Undvik ogräs och optimera ditt växtskydd

Här hittar du rätt ogräsmedel för din bekämpningsstrategi

Tillväxtreglering

Konsten att tillväxtreglera

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Vibrance Duo kampagne bild

Vibrance Duo

Ge höstvetet ett försprång

Potatis

Potatis

Välj en genomtänkt potatisstrategi

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Syngentas produkter ger dina grödor det de behöver från det att fröet är sått tills det är dags att skörda.

Vi är världens ledande företag inom växtskyddsmedel, och varje dag säkerställer vi att lantbrukare över hela världen kan skörda grödor av hög kvalitet.

Våra produkter omfattar betningsmedel för en bra start, ogräsmedel mot oönskat ogräs på fältet, svampmedel mot aggressiva sjukdomar, insektsmedel mot ovälkomna gäster och tillväxtreglerande medel för att säkra starka strån. Syngenta kan erbjuda dig produkter till alla delar av din växtodling.

Tio år från laboratorium till färdig produkt

Syngenta har en ledande position inom utveckling av växtskydd till dina grödor. I vår största R & D-avdelning i England arbetar 800 kemispecialister dagligen med att undersöka och utveckla nya möjligheter att skydda dina grödor mot nya sjukdomar och resistens. Syngenta har över 5000 anställda som ägnar sig åt forskning och bara under 2018 la vi 1,7 miljarder kronor på forskning. 

När en ny produkt utvecklas börjar det hela med testning, s.k. ”screening” av nya verksamma ämnen där mellan 100 och 200 000 verksamma ämnen testas.

Av dessa väljer man, på grund av deras egenskaper, ut omkring 5000 till ”lab testning”, och sen väljer man ut 30 stycken som går vidare till fältförsök. Där ser man närmre på deras egenskaper fysiskt i fältet, och fokuserar speciellt på hur produkten klarar sig i de olika situationer som kan uppstå här. 

Efter några år med fältförsök, blir det ämne som uppvisar bäst resultat utvalt till att bli en del av en eller två varumärken, som lanseras kommersiellt. 

I takt med befolkningsökningen i världen ställs det krav på lantbruket om att leverera mer med mindre. Det innebär ett ökande behov av specialiserade produkter till växtskydd, vilket kräver en stor insats från våra forskare. 

Hela processen tar ungefär tio år på grund av den intensiva utvecklingen med att uppfylla krav, anpassa produkten och säkra kvaliteten. Först internationellt och sedan i lokalområdet och andra sammanhang. 

Garanterat testat i lokalområdet

När du köper en produkt från Syngenta, är du garanterad att produkten är ordentligt testad - både internationellt men också lokalt i Sverige. Innan vi lanserar en produkt på marknaden, försäkrar vi oss om att den är testad lokalt i minst två år, så att du är garanterad en produkt som skyddar dina grödor på ett bra sätt 

Fokus på hållbarhet

Genom utveckling av produkter och tydlig rådgivning strävar vi hela tiden efter att säkra minsta möjliga avtryck på grödor och i den omgivande miljön. 
Vi prioriterar och värdesätter säkerheten omkring våra starkt reglerade produkter, och den betydelse som kontrollen har när det handlar om att skydda livsmedelskvalitet och miljö.

Syngenta samarbetar med olika partners och genomför löpande forskningsprojekt för att minimera mängden bekämpningsmedel som används utan att påverka lantbrukarnas produktivitet.