Digitala verktyg underlättar din vardag i lantbruket

I det moderna lantbruket används alla typer av medel för att optimera processer och avkastning. För att få ut det mesta av sina fält så kan gott lantmannaskap backas upp med verktyg som kan hjälpa till med att ta kvalificerade beslut. Effektiva hjälpverktyg kan vara avgörande under stressiga perioder, när man ska ta bra beslut som för optimal avkastning.

Som lantbrukare ska du inte gå och vänta på fler redskap som kan hjälpa dig att ta beslut. Framtiden är redan här och den har tagit med sig digitala verktyg, som du kan använda till att effektivisera din verksamhet. Verktygen bidrar både till högre avkastning och rätt åtgärd vid rätt tidpunkt – vilket också bidrar till en långsiktigt hållbar strategi. 

På Syngenta utvecklar vi intuitiva digitala verktyg som är enkla att få in i dina arbetsrutiner, och som kan hjälpa dig att ta välgrundade och kvalificerade beslut. 

Se digitala verktyg nedan och länkar till var du kan läsa mer, prova och ladda ner

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Inspire banner

Planera din strategi med InSpire

Verktyg för planering av tillväxtreglering. Räkna ut din risk att drabbas.

Ogräs assist

Gör ett ogrästest

Få rekommendationer och dos för ditt fält

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

BYDV Assist

BYDV är en förkortning för Barley Yellow Dwarf Virus, som är den engelska termen för rödsotvirus. Appen kan hjälpa dig med information om när det är dags att kontrollera dina grödor för löss. Appen ger dig tillgång till specifika väderprognoser inom en radie av några kilometer, och samtidigt håller den reda på lössens livscykel baserat på graddagar. 

Den nya appen BYDV Assist hjälper till att planera när det är dags för behandling av löss och därmed undvika spridning av rödsotvirus.

Inspire - planering av växtreglering

Liggsäd är något som du som lantbrukare till varje pris ska undvika. Risken för stråliggsäd ökar av faktorer som regn och blåst, tidig sådd, milda vintrar, varma vårar samt övergödning. För ett förebygga liggsäd ska du som lantbrukare vara exakt i dina givor och se till att växtreglera när plantan är i aktiv växt och inte stressad av klimatet, har vattenbrist eller brist på näringsämnen. 

Inspire är ditt verktyg som enkelt och överskådligt hjälper dig med att hålla koll på när du bör växtreglera. Genom att använda Inspire som hjälpverktyg ökar du dina möjligheter till att odla starka grödor, som håller sig stående fram till hösten.  

Uppgradera din ogrässtrategi

Att välja rätt ogräsmedel sparar tid, pengar och oroliga nätter. Det är inte alltid lätt- vad ska man egentligen välja, vilka ogräs är problem i just det fältet, eller dosrekommendation. 

I verktyget väljer du:
  • Gröda
  • Vilket ogräs du har problem med.
  • Därefter får du ett resultat och en produkt- och dosrekommendation som passar ditt ogräsproblem. 

Hyvido utsädesberäknare

Vår utsädesberäknare till Hyvido Hybridhöstkorn är ditt verktyg när du snabbt och överskådligt ska bilda dig en uppfattning om vilken utsädesmängd du behöver till dina marker. Beräknaren fungerar till vårkorn samt vinterkorn och utgår från din geografiska plats, jordförhållanden och väderdata från ditt lokalområde.