You are here

Share page with AddThis

Utsäde

Att utsädet är grunden för en bra gröda är en välkänd sanning. Dagens kontraktsodlingar av olika specialkvaliteter har ytterligare höjt kraven på utsädet. Det skall ge en jämn och väletablerad gröda som är frisk, stabil och jämn i kvaliteten vid olika årsmåner. Detta är vår utmaning!

Vi förädlar sockerbetor i Landskrona sedan mer än 100 år. På senare år har vårt sortiment av utsäden kompletterats med majs, raps och stråsäd, förädlad inom Syngenta.

På rundtur med #RÖTTERNA

Med fokus på raps och höstkorn ger sig Carl-Henrik Ljung och Oskar Björling ut och...