Utsädet lägger grunden för tillväxt

You are here

Utsäde

Utsäde

Grunden för bra gröda ligger i utsädet. De kontraktsodlingar av olika specialkvaliteter som vi ser idag gör att det ställs allt tuffare krav på utsädet. Det ska kunna erbjuda en jämn och väletablerad gröda som är frisk och stabil och som dessutom håller samma kvalitet vid olika årsmåner. Detta är vår utmaning. Utsädet lägger grunden för tillväxt.

Vad ger dig störst avkastning?

Vad ger dig störst avkastning?

Vi gör det möjligt för dig att säkra stora skördar av starka grödor, säsong efter säsong – och det har alltid varit kärnan i det vi gör. 

För oss är det minst lika viktigt att arbeta nära dig i den dagliga driften som att vara din samarbetspartner när det kommer till ny teknologi och innovation. 

Läs mer om hur du kan maximera dina resultat med vårt utsäde 

Vi lovar att...

Vara en stabil partner i en föränderlig värld. När klimatet ändrar sig och säsongerna påverkas så ökar samtidigt kraven.

Vi erbjuder robusta och smarta lösningar, som tillsammans med din kunskap och vår erfarenhet kan skapa stark tillväxt.   

Utsäde med fokus på hög skörd

Behovet av robusta och högpresterande sorter är större än någonsin. Klimatförändringarna präglar säsongsvariationerna och samtidigt blir vi allt fler människor på jorden.  Och till råga på allt så har vi mindre jordbruksmark till vårt förfogande. 

Detta resulterar i ett behov att minimera riskerna för förlorad skörd. 

Därför måste vi redan från början skapa goda förutsättningar för att du ska kunna få bra skördar säsong efter säsong. 

Utvecklade för svenska förhållanden

Våra sorter är resultatet av ett noggrant urval och flerårig växtförädling i nära samarbete med odlare. Förädlingen av en sort tar ungefär 8 år och under de sista åren sker provning och utvärdering i Norden, med alla de unika förutsättningar det innebär. 

Här testar vi själva sorterna i våra egna försök, precis som den testas i nationella fältförsök innan den marknadsförs. Det gör att du kan vara säker på att våra sorter hela tiden är anpassade för att leverera goda resultat under regionala odlingsförhållanden.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Läs mer om våra utsädesprodukter – klicka nedan

Läs de senaste nyheterna om utsäde