banner

MEGAFOL - biostimulant för att öka växtens motståndskraft

MEGAFOL är en flytande biostimulant som innehåller en komplex blandning av utvalda växtextrakt med biologiskt aktiva ämnen som stimulerar växtens tolerans mot abiotisk stress.

MEGAFOL utvecklades för att minska stress/skador efter ogräsbehandling och för att stå emot andra former av stress såsom torka och kyla.

MEGAFOLs styrkor:

MEGAFOL kan blandas med andra produkter

Den rekommenderade användningen av MEGAFOL är som tillsats till sprutvätskan i samband med ogräsbehandlingen när det bedöms finnas risk för stress på grund av ogräsbekämpning eller ogynnsamma väderförhållanden som kyla eller torka.

MEGAFOL är flytande och kan blandas med många produkter

Fakta om MEGAFOL

Innehållsämnen Växtextrakt från brunalgen Ascophyllum nodosum
Kväve (N): 3% (organiskt N 1%, oorganiskt N 2%)
Kaliumoxid (K2O): 8% (vattenlösligt)
Kol (C): 9% (biologiskt ursprung)
Formulering Suspension
Grödor Alla grödor
Användning  Under tillväxtsäsongen. Självständigt eller i kombination med växtskyddsmedel.
Effekt Minskar abiotisk stress och stimulerar tillväxt.
Dosering 1-2 l/ha

 

Forskningsresultat

Under 2022 utförde NBR två fältförsök på sockerbetor där MEGAFOL tillsattes till alla behandlingar i ogräsprogrammet, vilket bestod av fyra behandlingar. Programmet innehöll godkända produkter i en samlad strategi (Goltix, Betanal, Nortron, Safari och Centium) i godkända doser.

I båda försöken var det avsevärt mindre herbicidskador vid tillsats av MEGAFOL.

Mellan de två försöken var det skillnad mellan hur mycket MEGAFOL höjde skörden, men i genomsnitt fanns det en signifikant skillnad i skörd mellan med och utan tillsats av MEGAFOL.

Herbicidstress i sockerbetor

Herbicidstress i sockerbetor

Herbicidstress i sockerbetor: 7 dagar efter behandling. Det gula fältet är utan MEGAFOL och det röda fältet är med MEGAFOL.

Försökets ID: NBR 505-859

Herbicidstress i sockerbetor - Skörd

Resultaten visar högre skörd (socker, t/ha) med tillsats av MEGAFOL. Genomsnitt av två försök utförda i Danmark vid NBR (2022).

Herbicidstress i sockerbetor - Skörd

Resultaten visar högre skörd (rot, t/ha) med tillsats av MEGAFOL. Genomsnitt av två försök utförda i Danmark vid NBR (2022).

Effekter av ogräs

Beräkningen av ogräseffekter visar att de beräknade ogräsarterna har samma effekt med och utan tillsats av MEGAFOL. Ogräseffekt beräknad som procent täckning över grödan i augusti. Genomsnitt av två försök utförda i Danmark vid NBR (2022).

chevron_left
chevron_right

Rekommendation av MEGAFOL i betor

ANVÄNDNING Tillsätt till sprutvätskan under ogräsbekämpning när det finns risk för stress på grund av skador från ogräsbekämpningen eller på grund av väderförhållanden.
DOSERING 1-2 liter i 100-300 liter vatten.
BLANDBARHET Kan blandas med alla kända herbicider och vanligt förekommande oljor.

 

Läs mer om MEGAFOL - hitta svaret på din fråga om MEGAFOL här