QUANTIS mot värmestress i jordgubbar – ökar skörden och kvaliteten

Jordgubbsplantor kräver en betydande mängd energi för fruktutveckling, eftersom mognaden sker gradvis över tid. Värmestress kan vara en utmaning i denna process, särskilt under blomningsperioden, där höga temperaturer kan leda till en minskad vikt av bären. 

Även om värmekänsligheten varierar mellan olika jordgubbssorter, kan även korta perioder av värmeböljor ha en negativ påverkan på skörden. 

Vid användning av QUANTIS under blomningen ses en förbättring, där fler blommor utvecklas till bär. 

Resultatet är en ökad skörd som en följd av att fler blomknoppar utvecklar bär. Dessutom får bären en mer enhetlig storlek, vilket är en viktig kvalitetsparameter. 

Jordgubba skörd

Ökad skörd med användning av QUANTIS mot värmestress

Försök utförda 2022-2023 i Finland och Sverige visar en ökad skörd på i genomsnitt 18% i de tre försöken. 

QUANTIS till jordgubbar

Dosering2,0 l/ha QUANTIS per behandling i 100-300 liter vatten
Användning  Från början av blomning till början av plockning
Behandlingsintervall7-12 dagar
Blandbarhet QUANTIS är fysiskt blandbar med många växtskyddsmedel inklusive mögelskyddsmedel. Det finns ingen kännedom om sprutskador/ brännskador från praktisk användning.

Hitta biologiska medel och växtskyddspreparat till jordgubbar nedan

Fungicider
add remove
Biofungicider
add remove
Biostimulant
add remove